Rozwój czasopisma naukowego Reumatologia/Rheumatology

Opublikowano 19 grudnia 2022, 01:12

 

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

projekt: Rozwój czasopisma naukowego Reumatologia/Rheumatology

w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych”

kwota dofinansowania: 80 000,00 zł

całkowita wartość zadania: 100 000,00 zł

 

Informujemy, że Minister Edukacji i Nauki przyznał Narodowemu Instytutowi Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji dotację w wysokości 80 000,00 zł., w ramach programu ’Rozwój czasopism naukowych” na sfinansowanie projektu: Rozwój czasopisma naukowego Reumatologia/Rheumatology. Program „Rozwój czasopism naukowych” został ogłoszony rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 sierpnia 2021 r.

 

Uzyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone w latach 2022-2023 na zwiększenie atrakcyjności czasopisma naukowego Reumatologia, jego wpływu na rozwój nauki w Polsce i za granicą oraz wzrost wartości czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym. Podejmowane działania mają przyczynić się do zwiększenia wartości merytorycznej czasopisma i jego rozpoznawalności w środowisku naukowym w Polsce i zagranicą. Promocji polskiej reumatologii, immunologii tworzonej przez wybitnych naukowców i klinicystów z polskich ośrodków naukowych we współpracy z ośrodkami z innych dziedzin medycyny i nauk pokrewnych, o charakterze interdyscyplinarnym oraz stałe włączenie się w międzynarodowy dyskurs naukowy. Opisane działania mają zasadniczy wpływ na obecność czasopisma wśród liczących się czasopism naukowych, dzięki integrowaniu ośrodków krajowych i zagranicznych wokół współczesnych problemów badawczych.

 

 

Projekt dofinansowano z programu

„Rozwój czasopism naukowych” Ministra Edukacji i Nauki

 

Ze względu na zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, artykuły czasopisma Reumatologia są dostępne zarówno w wersji drukowanej przesyłanej pocztą na adres odbiorcy, jak i internetowej, z możliwością dostosowania wielkości czcionki, kontrastu, dla osób słabowidzących. Dodatkowe najciekawsze treści dotyczące artykułów są zamieszczane w social mediach i na twitterze, z możliwością dostępu na narzędziach mobilnych typu smatfon, tablet, komputer.

Publikacja jest zamieszczona w domenie publicznej, w otwartym dostępie (Open Access) – nieodpłatnie ośrodkom klinicznym, instytutom badawczym, wyższym uczelniom medycznym, odbiorcom indywidualnym. Zgłaszanie artykułów odbywa się przez panel dla autorów i redaktorów oraz recenzentów, na platformie internetowej, co zwiększa dostępność dla wszystkich uczestników projektu – odbiorów i twórców treści naukowych.

Redakcja czasopisma mieści się w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, przy ul. Spartańskiej 1 w Warszawie. Instytut, jako beneficjent programu Dostępność Plus, podejmuje działania w zakresie dostosowania przestrzeni publicznej dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami. Na terenie Instytutu, zniwelowane zostały bariery architektoniczne, powstały platformy, zamontowano dodatkowe windy, w gmachu głównym Instytutu znajdują się podnośniki dla osób ze szczególnymi potrzebami (pokój Redakcji). Personel Instytutu jest przeszkolony do pomocy – kontaktów z osobami ze szczególnymi potrzebami.