Dotacja Ministra Zdrowia na zakup artroskopu

Opublikowano 15 grudnia 2022, 05:25

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Umowa nr: DOI/INST/85112/6230/1040/2022/786 na sfinansowanie zakupu:

Artroskopu

kwota dofinansowania: 445 659,38 zł

całkowita wartość zadania: 449 999,04 zł

 

Uzyskane z dotacji Ministra Zdrowia środki pieniężne zostały przeznaczone w 2022 roku na sfinansowanie kosztów zakupu Artroskopu, który przyczyni się do poprawy opieki senioralnej w Instytucie. Artroskopia jest małoinwazyjną techniką diagnozowania, której podstawowym celem jest zbadanie uszkodzonego stawu, pobranie materiału do badania histopatologicznego albo bakteriologicznego, a także w razie potrzeby umożliwia wykonanie zabiegu leczniczego.

Otwarcie nowego Centralnego Bloku Operacyjnego NIGRIR oraz wyposażenie go w nowoczesne sprzęty medyczne umożliwi wykonywanie większej liczby zabiegów operacyjnych. Zakup Artroskopu rozszerzy zakres przeprowadzanych operacji o zabieg artroskopii, który jest istotnym elementem leczenia osób starszych.