Dotacja MZ na zakupu nowoczesnego stacjonarnego aparatu RTG

Opublikowano 7 listopada 2022, 06:24

 

Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Karłowice - Urząd Gminy w Popielowie

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Umowa nr: DOI/FPC/COVID-19/1040/2022/246  na sfinansowanie zakupu:

 

 

Stacjonarnego aparatu RTG

kwota dofinansowania: 1 631 496,00 zł

całkowita wartość zadania: 1 649 946,00 zł

 
Uzyskane z dotacji Ministra Zdrowia środki pieniężne zostały przeznaczone w 2022 roku na sfinansowanie kosztów zakupu nowoczesnego stacjonarnego aparatu RTG, który pozwoli na wykonywanie badań diagnostycznych z zachowaniem najwyższych standardów jakości. Zwiększenie liczby aparatów w Instytucie skutkować będzie skróceniem czasu oczekiwania na badanie. W opinii Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej Instytut wymagał pilnego doposażenia w sprzęt rentgenowski, co znacząco poprawi jego możliwości diagnostyczne.