Spotkania informacyjne dla pacjentów w ramach Polskiej Sieci Badań Klinicznych

Opublikowano 3 listopada 2022, 02:50

Szanowni Państwo,

Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja na spotkanie informacyjne dla pacjentów.

Spotkanie zaplanowane jest on-line w dniu 16.11.2022 r. o godz. 18.00-19.00.

Poniżej przesyłamy link do rejestracji oraz szczegółowych informacji:

https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia-1/46k57,Spotkanie-informacyjne-dla-pacjentow-z-Ambasadorami-Badan-Klinicznych.html

 

Agencja Badań Medycznych w związku z działalnością Polskiej Sieci Badań Klinicznych realizuje spotkania informacyjne dla pacjentów w porozumieniu ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce. Spotkania informacyjne mające na celu zwiększenie świadomości wśród pacjentów w zakresie zasad prowadzenia badań klinicznych oraz samego uczestnictwa pacjentów
w badaniach klinicznych. Pomocą w tym zakresie będą Ambasadorzy Badań Klinicznych, którzy są aktywną grupą pracowników rynku badań klinicznych z całej Polski, występujących w imieniu firm farmaceutycznych, CRO, ośrodków klinicznych. Zadaniem Ambasadorów jest prowadzenie spotkań edukacyjno-informacyjnych.