DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA zadanie inwestycyjne „Modernizacja dróg, parkingów, instalacji wodnej, sanitarnej oraz deszczowej na terenie kompleksu NIGRiR”

Opublikowano 21 grudnia 2023, 10:03

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

zadanie inwestycyjne „Modernizacja dróg, parkingów, instalacji wodnej, sanitarnej oraz deszczowej na terenie kompleksu NIGRiR”

Inwestycja realizowana w ramach dotacji celowej przyznanej z Ministerstwa Zdrowia na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg, parkingów, instalacji wodnej, sanitarnej oraz deszczowej na terenie kompleksu NIGRiR”, na dofinansowanie, z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, rozdziału 85112 – Szpitale kliniczne, paragrafu 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

 Umowa numer DOI/INST/85112/6230/1040/1110

 

 Głównym celem zadania inwestycyjnego jest:

 • Zwiększenie jakości, standardu dostępności oraz bezpieczeństwa leczonych pacjentów oraz pracy personelu na terenie Instytutu, na drogach dojazdowych, chodnikach dla pieszych, wraz z modernizacją miejsc parkingowych, modernizacją systemu parkingowego, systemu monitoringu oraz oświetlenia na terenie całego kompleksu.
 • Zabezpieczenie Instytutu w wodę w przypadku awarii głównej instalacji wodociągowej od ulicy Spartańskiej, poprzez modernizację instalacji wodociągowej od ulicy Maklakiewicza (druga nitka instalacji wodociągowej Miasta Stołecznego Warszawy do Instytutu). Dwie osobne instalacje sanitarne i deszczowe mają na celu oddzielić odprowadzenie ścieków z oddziałów i klinik o zwiększonym ryzyku występowania bakterii przed włączeniem do kanalizacji sanitarnej miejskiej aby maksymalnie zneutralizować zagrożenia epidemiologiczne.

 

Planowane efekty dla pacjentów:

 • Przebudowa i modernizacja infrastruktury sanitarnej i deszczowej wokół NIGRiR zapewni łatwy i bezpieczny dojazd pacjentów do wszystkich budynków NIGRIR, co zapewni szybki dostęp do wszystkich świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Klinikach i Oddziałach na terenie kompleksu.
 • Zwiększenie komfortu użytkowania sanitariatów przez pacjentów pozwoli na zwiększenie intymności i bezpieczeństwa podczas pobytu i leczenia szczególnie dla osób starszych i niepełnosprawnych.
 • Skrócenie realizacji świadczenia opieki zdrowotnej dzięki optymalnemu wykorzystaniu zaplecza sprzętowego, w pełni wykorzystanej nieawaryjnej zmodernizowanej infrastrukturze.
 • Inwestycja pozwoli w sposób znaczny zapewnić bezpieczeństwo sanitarne przyjmowanym pacjentom, zniwelować do minimum ryzyko zakażeń szpitalnych i dłuższą hospitalizację.

 

Planowane efekty medyczne:

 • Inwestycja przyczyni się do poprawy jakości opieki zdrowotnej, w części infrastrukturalnej i bezpieczeństwa całego procesu terapeutycznego.
 • Zostanie wykorzystany potencjał medycznych Instytutu, interdyscyplinarnych zespołów terapeutycznych, które w sposób optymalny będą mogły korzystać z potencjału sprzętowego i zaplecza technicznego instytutu.
 • Projekt zwiększa dostępność i jakość usług zdrowotnych. Ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia skutecznej terapii pacjentów, którym zapewniona zostanie kompleksowa optymalna opieka medyczna w jednym podmiocie, począwszy od specjalistycznej diagnostyki i leczenia, rehabilitacji oraz monitorowania procesu terapeutycznego w klinikach i specjalistycznych poradniach w ramach jednego połączonego kompleksu medycznego.
 • Zapewnienie stałego i bezpiecznego dostępu wody bieżącej do Instytutu pozwoli na nieprzerwaną prace nowo otwartej Centralnej Sterylizatorni w Instytucie która ma bezpośredni i znaczący wpływ na zmniejszenie ryzyka zdarzeń epidemiologicznych.

 

 • Efektywność inwestycji:

Planowana Inwestycja, jest częścią większego projektu, zakładającego rozwój i podnoszenie jakości oraz ilości świadczeń medycznych w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, co przyczyni się do zmniejszenia kosztów opieki zdrowotnej. Na obecny stan infrastruktury Instytutu przeznaczane są duże środki w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania. Przestarzałe instalacje generują wysokie koszty utrzymania oraz eksploatacji. Dochodzi do sytuacji, które obniżają jakość komfortu zarówno dla pacjenta jak i personelu Instytutu. Koszty własne instytutu, które obecnie przeznaczane są na naprawy w przyszłości planowane są do ciągłego zwiększania komfortu pacjenta oraz personelu szpitala, co w obecnym stanie infrastruktury nie jest możliwe. Nowe instalacje sanitarne i deszczowe przełożą się na mniejsze rachunki za eksploatacje i media oraz pozwolą na zwiększenie przez NIGRIR miejsc łóżkowych w nowych inwestycjach.

 

 • Planowany całkowity koszt realizacji Projektu:16 940 000,00 PLN
 • Kwota dofinansowania:16 814 644,00 PLN
 • Data podpisania Umowy: 26.09.2023 r.