DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA Umowa nr: DOI/INST/85112/6230/1040/995 na sfinansowanie zakupu: Ultrasonografu i Densytometru

Opublikowano 21 grudnia 2023, 09:49

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Umowa nr: DOI/INST/85112/6230/1040/995 na sfinansowanie zakupu:

   Ultrasonografu i Densytometru

kwota dofinansowania: 1 468 216,20 zł

całkowita wartość zadania: 1 479 162,00 zł

data podpisania umowy: 24 sierpień 2023 r.

Uzyskane z dotacji Ministra Zdrowia środki pieniężne zostały przeznaczone w 2023 roku na sfinansowanie kosztów zakupu najnowszej klasy aparatu USG i densytometru. Ultrasonograf, w którym zastosowano szereg nowoczesnych technik, pozwoli na wykonywanie badań diagnostycznych z zachowaniem najwyższych standardów jakości. Doposażenie Instytutu aparatem USG przyczyni się do poprawy komfortu wykonywanego badania oraz pozwoli na szybkie i dokładne diagnozy bez konieczności przenoszenia pacjentów pomiędzy oddziałami szpitala.

Zakupiony densytometr wyróżnia się doskonałą jakością uzyskiwanego obrazu, który osiągany jest dzięki innowacyjnym technologiom skanowania ciała pacjenta. Umożliwia bardzo szybkie uzyskiwanie wyników pomiarów oraz jest niezwykle dokładny w zakresie mierzenia gęstości kości. Nowy aparat łączy ergonomię i łatwość obsługi, dodatkowo ograniczając do absolutnego minimum dawkę promieniowania.