Dotacja MZ na zakup Ultrasonografu

Opublikowano 7 grudnia 2022, 06:31

 

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Umowa nr: DOI/INST/85112/6230/1040/2022/801 na sfinansowanie zakupu:   

Ultrasonografu

 

kwota dofinansowania: 149 369,04 zł

całkowita wartość zadania: 149 999,04 zł

 

Uzyskane z dotacji Ministra Zdrowia środki pieniężne zostały przeznaczone w 2022 roku  na sfinansowanie kosztów zakupu nowoczesnego ultrasonografu, który pozwoli na wykonywanie badań diagnostycznych z zachowaniem najwyższych standardów jakości.  Zakupiony aparat USG posiada wysoką wydajność w obrazowaniu. Doposażenie Instytutu przenośnym aparatem USG przyczyni się do poprawy komfortu wykonywanego badania oraz pozwoli na szybkie i dokładne diagnozy bez konieczności przenoszenia pacjentów pomiędzy oddziałami szpitala.