X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA „CHOROBY REUMATYCZNE W PRAKTYCE LEKARSKIEJ

Opublikowano 9 grudnia 2022, 07:35

W dniach 2-3 grudnia 2022 w Warszawie pod patronatem Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie i Konsultantki Krajowej ds. Reumatologii Pani Prof. Brygidy Kwiatkowskiej odbyła się „X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA „CHOROBY REUMATYCZNE W PRAKTYCE LEKARSKIEJ”, w której uczestniczyło 230 lekarzy z całej Polski. Wykładowcy, profesorowie czterech uniwersytetów medycznych (Lublin, Kraków, Białystok, Warszawa) i dwóch warszawskich instytutów przedstawili najnowsze doniesienia dotyczące diagnostyki i leczenia chorób reumatycznych skupiając się głównie na najnowszych międzynarodowych i krajowych rekomendacjach dotyczących postępowania w przypadkach reumatoidalnego zapalenia stawów, martwiczych zapaleń naczyń krwionośnych, twardziny, tocznia, chorób śródmiąższowych płuc, osteoporozy, suplementacji witaminy D i wielu innych.

Kierownikiem naukowym konferencji był jak w latach poprzednich prof. dr hab. Piotr Głuszko, a organizatorem technicznym firma FORUM z Poznania.