NOWA INWESTYCJA W NIGRiR DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA.

Opublikowano 10 listopada 2021, 06:00

 

Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Karłowice - Urząd Gminy w Popielowie

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

zadanie inwestycyjne „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń oraz wyposażenie

budynku nr 4 na potrzeby realizacji Kompleksowego Programu Diagnostyki i Rehabilitacji poznawczo-leczniczej w zespole po-Covid-19”

Inwestycja realizowana w ramach dotacji celowej przyznanej z Ministerstwa Zdrowia na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń oraz wyposażenie budynku nr 4 na potrzeby realizacji Kompleksowego Programu Diagnostyki i Rehabilitacji poznawczo-leczniczej  w zespole po-Covid-19”, z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, rozdziału 85112 – Szpitale kliniczne, paragrafu 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.

Umowa numer DOI/NIGRiR/COVID-19/85112/6230/1040/871

Głównym celem inwestycji jest:

  • opracowanie ogólnopolskiego programu kompleksowej opieki i rehabilitacji poznawczo-leczniczej i zasad jego finansowania dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie Covid-19;
  • otwarcie punktu szczepień przeciw Covid-19;

 

 

Planowane zadania swoim zakresem rzeczowym obejmują prace związane z przygotowaniem i realizacją prac adaptacyjno/modernizacyjnych w istniejącym budynku oraz zakup niezbędnego wyposażenia medycznego, niemedycznego. Planowane roboty do wykonania dotyczą m. in.:

– częściowej wymiany konstrukcji dachu oraz pokrycia dachowego,

– wyburzeń;

– wykonania nowych ścianek działowych w celu zmiany układu funkcjonalnego;

– wykonanie termomodernizacji, wymiany okien;

– sufitów podwieszanych;

– stolarki okiennej i drzwiowej;

– posadzek;

– instalacji sanitarnych (wod.-kan), wentylacji, klimatyzacji, instalacji elektrycznych, instalacji ppoż. i instalacji komputerowych.

 

Planowanym efektem rzeczowy będzie nowoczesny budynek wraz z wyposażeniem, w którym będą się mieściły: gabinety lekarskie, pokoje do szczepień, poczekalnie dla pacjentów oczekujących na szczepienia, gabinety do terapii indywidualnej, gabinety fizykoterapii, gabinet do inhalacji, gabinet psychologa, sala ćwiczeń,  poczekalnia dla pacjentów, sale diagnostyczne, pokoje pielęgniarskie i konsultacyjne, pomieszczenia socjalne. W miejsce obecnie istniejącego zaplecza technicznego oraz magazynowego powstanie nowy układ rozmieszczenia pomieszczeń wyposażony w nowoczesny sprzęt medyczny do prowadzenia programu rehabilitacji postCOVID oraz wyodrębniony punkt szczepień COVID dla osób starszych, niepełnosprawnych oraz docelowo dzieci. Aktualnie szczepienia wykonywane   są w miejscu tymczasowym. Wydzielenie przeznaczonej specjalnie na ten cel przestrzeni zdecydowanie podniosłoby bezpieczeństwo i komfort pobytu zarówno dla pacjentów jak i personelu Instytutu

 

 

Planowane efekty dla pacjentów. NIGRiR zakłada opracowanie kompleksowego planu leczenia poprzedzonego diagnostyką. Filarem planowanego programu będzie praca multidyscyplinarnego zespołu, w którego skład wchodzą lekarze specjaliści, psycholog oraz fizjoterapeuci. Całościowe spojrzenie na pacjenta zapewni skrócenie czasu potrzebnego na jego pełen powrót do zdrowia. Systemowa rehabilitacja w ramach projektu przyczynia się do poprawy sprawności fizycznej i psychicznej. Odzyskanie pewności siebie, kondycji oraz wewnętrznego poczucia kontroli, umożliwi pacjentom powrót do wcześniej zajmowanej pozycji zawodowej i zapobiegnie wykluczeniu społecznemu. W ramach programu rehabilitacyjnego przewidziane są warsztaty promujące świadomość dyskryminacji i wykluczenia społecznego oraz zawodowego.

 

 

Planowane efekty medyczne. Ośrodek kompleksowej rehabilitacji dla pacjentów poCOVID-19 w województwie mazowieckim wykorzysta nowoczesne technologie, praktyki kliniczne oraz rozwiązania organizacyjne. Interdyscyplinarny zespół składający się z lekarzy specjalistów, psychologów oraz fizjoterapeutów dobierze odpowiednie procedury dla danego pacjenta, tak aby terapia była celowana, skuteczna i przyniosła jak najlepsze efekty w jak najkrótszym czasie.

 

 

Efektywność inwestycji.W ramach projektu Kompleksowego Programu Diagnostyki i Rehabilitacji poznawczo-leczniczej w zespole po-Covid-19  powstać ma nowoczesny ośrodek szczególnie dla osób starszych i niepełnosprawnych, którzy będą mieli szybki i łatwy dostęp do świadczeń oraz terapii.   Najtańszą dostępną formą leczenia jest profilaktyka. Wprowadzenie programów wczesnej rehabilitacji u tych pacjentów może skrócić czas, w którym niezdolni do pracy przebywają na zwolnieniach   zdrowotnych. Stosowanie aktywności fizycznej zmniejsza ryzyko powstawania incydentów zatorowo-zakrzepowych. Pacjenci przemieszczający się samodzielnie  uzyskają pomoc w ramach poradni ambulatoryjnej dzięki czemu zwolnią łóżka w oddziałach stacjonarnych. Koszt leczenie pacjenta w trybie ambulatoryjnym jest niższy niż na oddziale stacjonarnym. Wynika to z faktu braku konieczności opieki pielęgniarskiej czy wydawania posiłków. W ramach programu przewidujemy wizyty lekarskie, fizjoterapeutyczne i psychologiczne co sprawi, że możliwe do wykonania będą różne rodzaje rehabilitacji.

 

 

 

  • Planowany całkowity koszt realizacji Projektu:  6 046 386,00 PLN
  • Kwota dofinansowania: 5 914 800,00 PLN
  • Data podpisania Umowy: 29.09.2021 r.