„Zakup, dostawa i montaż zbiornika na tlen wraz z parownicą atmosferyczną w związku z COVID -19”

Opublikowano 22 kwietnia 2022, 11:28

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

zadanie inwestycyjne „Zakup, dostawa i montaż zbiornika na tlen wraz z parownicą atmosferyczną w związku z COVID -19”

 

Inwestycja realizowana ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup, dostawa i montaż zbiornika na tlen wraz z parownicą atmosferyczną w związku z COVID -19” zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

 
Umowa numer DOI/FPC/COVID-19/1040/2022/5
 
Głównym celem inwestycji jest:

  • montaż nowego zbiornika na tlen medyczny wraz z parownicą oraz podłączenie dodatkowej instalacji tlenowej dla Oddziałów Instytutu, na których przebywają pacjenci zakażeni wirusem SARS-CoV-2 i wymagają leczenia tlenoterapią.
  •  

  • Planowany całkowity koszt realizacji Projektu: 550 000,00 PLN
  • Kwota dofinansowania: 550 000,00 PLN
  • Data podpisania Umowy: 10.02.2022 r.