DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA projekt: Konferencja naukowa: Obecne wyzwania, innowacje w badaniach klinicznych

Opublikowano 2 listopada 2023, 07:18

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

projekt: Konferencja naukowa: Obecne wyzwania, innowacje w badaniach klinicznych

kwota dofinansowania: 91 630,00 zł
całkowita wartość zadania: 103 630,00 zł

Informujemy, że Minister Edukacji i Nauki przyznał Narodowemu Instytutowi Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji dotację w wysokości 91 630,00 zł., w ramach programu  Doskonała nauka II na sfinansowanie projektu pn. Konferencja naukowa: Obecne wyzwania, innowacje w badaniach klinicznych.

Uzyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone w 2023 roku na sfinansowanie konferencji naukowej  w dziedzinie nauk medycznych pn:  Obecne wyzwania, innowacje w badaniach klinicznych, która odbędzie się 6-7 listopada w trybie hybrydowym.

Celem konferencji będzie zbadanie i próba zdefiniowania wyzwań środowiska badań klinicznych w Polsce oraz ośrodków zagranicznych, w obecnej sytuacji pandemicznej. Omówienie kierunków innowacji w gronie doświadczonych specjalistów z zakresu zarządzania badaniami klinicznym oraz głównych badaczy i pacjentów, współtwórców badań klinicznych, reprezentujących polskie i międzynarodowe środowisko naukowe, biznesowe oraz przedstawicieli administracji publicznej. Tematem dyskusji będą nowe strategie i wyzwania jakie pojawiają się w obszarze badań klinicznych, dotyczące wprowadzanych innowacji i zastosowania nowych metod badawczych, w tym wykorzystania analityki danych i AI, w badaniach klinicznych.

Drugi dzień konferencji poświęcony będzie obecności pacjenta, współtwórcy całego procesu badania klinicznego, z udziałem stowarzyszeń pacjenckich – partnerów panelu. Ta część konferencji została zaplanowana w  module otwartym dla środowiska medycznego, stowarzyszeń pacjenckich oraz osób indywidualnych, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę o badaniach klinicznych, są w badaniach klinicznych lub rozważają udział w badaniach.

„Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała Nauka II”.

Patronat Honorowy nad projektem: Agencja Badań Medycznych, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia

Patronat nad wydarzeniem objęli: Konsultant Krajowy w dziedzinie Diagnostyki Laboratoryjnej, Konsultant Krajowy w dziedzinie Epidemiologii, Konsultant Krajowy ds. Farmacji Klinicznej, Konsultant Krajowy w dziedzinie Farmakologii Klinicznej, Konsultant Krajowy w dziedzinie Geriatrii, Konsultant Krajowy w dziedzinie Immunologii Klinicznej, Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego, Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Geriatrycznego, Konsultant Krajowy w dziedzinie Psychologii Klinicznej, Konsultant Krajowy w dziedzinie Reumatologii.

Patronat merytoryczny: Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Centrum e-Zdrowia, Fundacja Urszuli Jaworskiej, Sieć Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej, Narodowy Instytut Leków, Uczelnia Łazarskiego, Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Patronaty medialne: czasopismo i portal Badania Kliniczne, czasopismo Reumatologia, portal medycyna praktyczna, rynek zdrowia, Wydawnictwo Termedia.

Ze względu na zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie projektu pn.: Obecne wyzwania, innowacje w badaniach klinicznych, zostały podjęte następujące działania oraz zapewniono odpowiednie warunki w przestrzeni Instytutu.

  • Konferencja będzie zrealizowana w formule hybrydowej. Treści z wykładów będą dostępne zarówno poprzez platformę internetową, jak i stacjonarnie w Auli Instytutu, przy ul. Spartańskiej 1, w Warszawie, przy zapewnieniu odpowiednich warunków dla osób ze szczególnymi potrzebami.
  • Instytut, jako beneficjent programu Dostępność Plus, podejmuje działania w zakresie dostosowania przestrzeni publicznej dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami. Na terenie Instytutu, zniwelowane zostały bariery architektoniczne, powstały platformy, zamontowano dodatkowe windy, w gmachu głównym Instytutu znajdują się podnośniki dla osób ze szczególnymi potrzebami. Personel Instytutu jest przeszkolony do pomocy – kontaktów z osobami ze szczególnymi potrzebami.
  • Relacja z konferencji zostanie zamieszczona na stronie Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, patronów medialnych, oraz za pomocą Social mediów, po zakończeniu konferencji, dostępna do odsłuchania i obejrzenia w dogodnym dla odbiorcy terminie.