Konferencja: „Pacjent post-COVID-owy. Co zostaje, a co się zmienia?” dofinansowana ze środków budżetu państwa

Opublikowano 20 sierpnia 2021, 07:40

 

Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Karłowice - Urząd Gminy w Popielowie

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 projekt: „Pacjent post-COVID-owy. Co zostaje, a co się zmienia?”

kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

całkowita wartość zadania: 223 814,00 zł

 Informujemy, że Minister Edukacji i Nauki przyznał Narodowemu Instytutowi Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji dotację w wysokości 200 000 zł., w ramach programu ’ Doskonała nauka” na sfinansowanie projektu: „Pacjent post-COVID-owy. Co zostaje, a co się zmienia?”

Uzyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone w 2021 roku na sfinansowanie ogólnopolskiej konferencji naukowej  w dziedzinie nauk medycznych pn: „Pacjent post-COVID-owy. Co zostaje, a co się zmienia?”, która odbędzie się 6-7 września w trybie hybrydowym.

Na konferencji zostaną przedstawione najnowsze rozwiązania w zakresie opieki nad pacjentem po przebytej chorobie SARS-CoV-2 poparte doświadczeniem wybitnych specjalistów w obszarze diagnostyki i leczenia chorych z COVID-19, z różnych dziedzin medycyny i nauk pokrewnych. Eksperci przedstawią aktualne rekomendacje w zakresie terapii lekowych i nie lekowych dedykowane chorym z COVID-19 oraz polskie zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne i organizacyjne w zakresie opieki nad osobami zakażonymi. Wiodącym tematem konferencji będzie dyskusja prowadzona przez ekspertów, dotycząca opieki nad pacjentem po przebytej chorobie, cierpiącym na „zespół po-COVID-owy” oraz propozycje zmian w tym zakresie. Eksperci przygotują artykuły, z prowadzonych wykładów, które zostaną wydane w postaci publikacji pokonferencyjnej, rozpowszechniane nieodpłatnie czytelnikom, w ramach publikowania materiałów naukowych w otwartym dostępie.

Dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Edukacji i Nauki.

Plik:Logo Ministerstwa Edukacji i Nauki.png – Wikipedia, wolna encyklopedia

 

Patronat honorowy Ministra Zdrowia

 

Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęli: konsultant krajowy ds. reumatologii, konsultant krajowy ds. geriatrii, konsultant krajowy ds. immunologii klinicznej, oraz konsultant krajowy ds. chorób płuc.

 

Patronaty merytoryczne:

 

 

 

 

.

.

.

 

 

 

 

Patronaty medialne:

 

.


 

.