Nabór placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej do współpracy w ramach projektu pn. „Program profilaktyki Osteoporozy Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji”

Opublikowano 23 maja 2019, 09:27

 

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji wspólnie z partnerem: Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Reumatyków „REF” realizuje projekt  pn. „Program Profilaktyki Osteoporozy Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji” nr POWR.05.01.00-00-0012/18.

 

Każda placówka z terenu województwa mazowieckiego i łódzkiego, która posiada podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie POZ może przystąpić do udziału w projekcie w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest wdrożenie w ośrodkach uczestniczących w programie skoordynowanego systemu wczesnej identyfikacji kobiet w wieku 50-70 lat zagrożonych złamaniami niskoenergetycznymi oraz chorych z już dokonanymi złamaniami i kierowania ich do właściwego Specjalistycznego Ośrodka Profilaktyki Osteoporozy.

 

Co placówka może zagwarantować swoim Pacjentkom w ramach przystąpienia do programu:

  • szybką ścieżkę diagnostyczną – od lekarza POZ do specjalisty w Specjalistycznym Ośrodku Profilaktyki Osteoporozy, gdzie w razie konieczności zostanie przeprowadzona dalsza diagnostyka,
  • materiały informacyjne o chorobie, edukację, działania profilaktyczne.

 

Jakie zadania będą spoczywać na placówkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ramach programu koordynacji profilaktyki złamań osteoporotycznych:

  • delegowanie pracowników POZ do udziału w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez NIGRiR,
  • ocena ryzyka złamań kalkulatorem FRAX, ryzyka upadków, ustalenie ewentualnie dokonanych już u chorych kobiet złamań osteoporotycznych,
  • przeprowadzenie wizyty, na której pacjentka zostanie poinformowana o realizowanym programie i skierowana do Specjalistycznego Ośrodka Profilaktyki Osteoporozy,
  • ewentualne zlecenie podstawowych badań diagnostycznych,
  • wypełnienie nieskomplikowanej dokumentacji.

 

Placówki, które dołączą do współpracy przy projekcie „Program profilaktyki osteoporozy Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji” będą miały udostępnione niezbędne materiały informacyjne oraz zagwarantowane bezpłatne szkolenie dla pielęgniarek i lekarzy w zakresie diagnostyki ryzyka złamań, wykrywania złamań niskoenergetycznych, postępowania prewencyjnego, zasad współpracy ze specjalistycznymi jednostkami diagnostyki i leczenia osteoporozy. Dodatkowo za każdą zrealizowaną wizytę objętą programem badań przesiewowych podmiot leczniczy otrzyma wynagrodzenie w wysokości 48 zł.

 

W celu złożenia oferty i podpisania umowy z Narodowym Instytutem Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji należy pobrać i uzupełnić zamieszczone na końcu dokumenty oraz przesłać je na adres mailowy Koordynatora ds. współpracy z przychodniami – osteoporoza@spartanska.pl

Oryginały dokumentów należy dostarczyć do Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji do kancelarii lub przesłać pocztą z dopiskiem „Konkurs Osteoporoza” na adres:

 

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

ul. Spartańska 1

02-637 Warszawa

 

W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera, za datę dostarczenia dokumentów uznaje się datę ich wpłynięcia do Instytutu.

Nabór placówek POZ do programu pn. „Program profilaktyki Osteoporozy Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji” odbywa się w trybie ciągłym. Raz w miesiącu ma miejsce wyłonienie placówek POZ zakwalifikowanych do współpracy.

 

Załączniki do ogłoszenia:

ogłoszenie POZ (pobierz plik)

Wzór umowy POZ (pobierz plik)

Załącznik nr 1 Formularz oferty (pobierz plik)

Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków (pobierz plik)

Załącznik nr 3 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikacje (pobierz plik)