38 Konferencja Ordynatorów i Kierowników Poradni Reumatologicznych

Opublikowano 14 maja 2019, 01:30

Szanowni Państwo,

Wzorem lat ubiegłych, serdecznie zapraszamy do udziału w 38. Konferencji Ordynatorów i Kierowników Poradni Reumatologicznych, która odbędzie się w dniach 17-18 maja 2019 roku w Warszawie. Konferencja skierowana jest głównie do osób zarządzających oddziałami i poradniami reumatologicznymi w całym kraju. Organizatorem spotkania jest Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im prof. Dr hab. Eleonory Reicher.

Pierwszego dnia tegorocznej konferencji (17 maja) spotkamy się w Ministerstwie Zdrowia. Koncentrować się będziemy głównie na zmianach w systemie opieki zdrowotnej. Zostaną omówione najważniejsze problemy, z jakimi borykają się konsultanci wojewódzcy oraz ordynatorzy oddziałów reumatologicznych.

Tego samego dnia o godzinie 18.30 odbędzie się uroczysta sesja, w trakcie której zostaną wręczone nagrody czasopisma Reumatologia.

Drugiego dnia tegorocznej konferencji (18 maja) spotkamy się w Sali konferencyjnej Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, przy ulicy Spartańskiej 1. Sesja pierwsza została oddana do dyspozycji Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Reumatologii. Sesja druga będzie poświęcona najistotniejszym aktualnie jednostkom chorobowym.

Zapraszamy do zapoznania się z programem ramowym konferencji. Mamy nadzieję, że to spotkanie będzie miejscem konstruktywnej wymiany poglądów dotyczących najważniejszych problemów reumatologii. Choroby reumatyczne cały czas stanowią poważny problem społeczny i zdrowotny a rozpowszechnianie wiedzy na ich temat jest zadaniem niezwykle istotnym.

Mamy nadzieję na spotkanie z Państwem w maju.

Komitet Organizacyjny Konferencji

więcej informacji na stronie: http://konfreum.pl/