Szkoła Podstawowa Specjalna nr 22 przy Klinice i Poliklinice Reumatologii Wieku Rozwojowego w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

Opublikowano 11 lipca 2024, 08:46

Mimo wakacji, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 22 przy Klinice i Poliklinice Reumatologii Wieku Rozwojowego w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie pracuje.

Pani Dyrektor Małgorzata Olczyk prowadzi zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, którzy przebywają w Klinice i Poliklinice Reumatologii Wieku Rozwojowego. Papierowe składanki origami usprawniają manualnie, relaksują i wyciszają, ćwiczą koncentracją. Uczestnicy osiągają również wymierne sukcesy, ponieważ samodzielnie tworzą figurki. Jest to szczególnie istotne dla dzieci, które z powodu przewlekłej choroby mają obniżoną samooceną i poczucie własnej wartości. Dlatego zależy nam na integracji i wspólnym spędzaniu czasu. Wykonane prace dzieci zabierają ze sobą do domu.