Czasopismo naukowe „Reumatologia”

Opublikowano 25 czerwca 2024, 12:59

Z ogromną satysfakcją informujemy, że 20 czerwca czasopismu naukowemu „Reumatologia” przyznano międzynarodowy współczynnik wpływu Impact Factor 1.4. Wskaźnik ten informuje o częstotliwości cytowania czasopisma naukowego w ciągu danego roku. Jest to ogromny sukces, ponieważ wydawana od 1963 „Reumatologia” to pierwsze w Polsce i w Europie Wschodniej, czasopismo naukowe poświęcone tematyce chorób reumatycznych, które uzyskało ten prestiżowy współczynnik.

Historia utworzenia czasopisma sięga początków powstania Instytutu Reumatologii w Warszawie w 1951 roku. W tym czasie ewoluowało od „Reumatologicznego Biuletynu Informacyjnego”, przez „Postępy Reumatologii”, „Reumatologię polską” do współczesnej wersji czasopisma „Reumatologia”. Inicjatorką powstania czasopisma naukowego przy Instytucie Reumatologii była profesor Eleonora Reicher wspaniały lekarz i naukowiec. Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie od 1963 roku. Pierwszym redaktorem naczelnym został prof. Włodzimierz Brühl oraz kolejno profesorowie: Stanisław Luft, Jacek Pazdur, Anna Jędryka-Góral oraz Eugeniusz Józef Kucharz. Od 2020 roku funkcję redaktor naczelnej czasopisma pełni dr hab. n. med. Maria Maślińska, prof. NIGRiR. Wcześniej aktywnie działająca jako zastępca redaktora naczelnego.

„Reumatologia” od stycznia 2005 r. wydawana jest w formacie zgodnym z wymogami Unii Europejskiej, w wersji drukowanej i elektronicznej, a od 2015 r. artykuły ukazują się w wersji angielskiej. Czasopismo obecne jest w międzynarodowych bazach naukowych m. in.: Clarivate oraz Scopus, indeksowane m. in. w: PubMed, DOAJ, Embase, BIOSIS, zintegrowana z Publons i iThenticate. Zgodnie z zaleceniami redakcyjnymi w zakresie przejrzystości i najlepszych praktyk publikacji artykułów naukowych, udostępnia artykuły w otwartym dostępie. Redakcja od lat współpracuje z wydawnictwem Termedia w zakresie indeksacji, promocji, cyklu produkcyjnego, hostingu strony internetowej i druku. W 2023 roku po aplikacji i przejściu ewaluacji Clarivate Reumatologia została włączona do Emerging Sources Citation Index (ESCI), a w 2024r. uzyskała Impact Factor.
„Reumatologia” jest organem naukowym NIGRiR i Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. W aktualnym rankingu „Journal Citation Reports” Reumatologia zajmuje pozycję 40/57 w kategorii w kategorii Rheumatology (Rank by Journal Impact Factor).

Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom z NIGRiR oraz reprezentantom innych placówek i towarzystw naukowych, którzy wspierają wiedzą i doświadczeniem nasze czasopismo. Dzięki Państwa pracy „Reumatologia” może się rozwijać na polu naukowym i promować dorobek polskich badaczy na arenie międzynarodowej. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: https://reu.termedia.pl/ i do współpracy nad tworzeniem nowoczesnej platformy wymiany wiedzy w zakresie rozwoju nauk medycznych ze szczególnym uwzględnieniem dziedziny reumatologii.