Uczymy geriatrii wszystkich w systemie

Opublikowano 21 czerwca 2024, 11:47

20 czerwca 2024 roku inaugurowaliśmy nowy cykl szkoleń Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji – od połowy lipca eksperci NIGRiR prowadzić będą edukację i wsparcie w ramach „Konstancin Cafe”. By sprostać wyzwaniom demograficznym chcemy szkolić z geriatrii wszystkich w systemie: lekarzy różnych specjalności, ale także opiekunów i rodziny. Chcemy też budować relacje ze środowiskami seniorów – wsłuchujemy się w ich potrzeby.

Spotkania i szkolenia będą odbywać się w NIGRiR oraz w byłym ośrodku rehabilitacji w Konstancinie Jeziornie.

Sytuacja demograficzna w Polsce niemal wymusza na nas zmiany w podejściu do opieki senioralnej. W roku 2025 będziemy mieć 7 838 000 seniorów w wieku 65+, co będzie stanowić prawie 21% całej populacji Polski. Natomiast w 2035 roku będzie to już ponad 23% całej populacji.