Uczymy geriatrii wszystkich w systemie

Opublikowano 21 czerwca 2024, 11:42

Cieszymy się, że mogliśmy rozpocząć dyskusję na temat nauczania geriatrii wszystkich w systemie. Podczas spotkania na terenie byłego ośrodka rehabilitacji w Konstancinie Jeziornie, Dyrektor Naczelna Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji prof Agnieszka Neumann-Podczaska opowiedziała o potrzebie objęcia seniorów całościową opieką oraz o edukacji i wsparciu opiekunów. Od tego lata eksperci NIGRiR prowadzić będą wsparcie w ramach „Konstancin Cafe”.

W spotkaniu wzięła udział Minister ds. Polityki Senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz, która podkreśliła rolę i znaczenie NIGRiR w opiece senioralnej.

Dziękujemy za udział Dyrektor Dagmarze Korbasińskiej-Chwedczuk z Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia, parlamentarzystom, przedstawicielom władz samorządowych, organizacji pacjentów i seniorów.