Punkt wymazowy COVID-19 (walk-thru)

Opublikowano 29 kwietnia 2021, 12:20

Informujemy, że od dnia 18.11.2020 (środa) na terenie NIGRiR rozpoczyna działalność punkt wymazowy COVID-19 (walk-thru).

TESTY PCR I SZYBKI TEST ANTYGENOWY

Punkt wymazowy zlokalizowany jest w małym białym budynku przy bramie główniej Instytutu (ul. Spartańska 1). Będzie czynny codziennie w godzinach 7:30-09:30 (tylko testy PCR).

W przypadku szybkich testów antygenowych zapraszamy od poniedziałku do piątku (w tym samym miejscu, również w godzinach 7:30-09:30).

OZNACZANIE SEROLOGICZNE PRZECIWCIAŁ

Pobranie materiału biologicznego (krew) do oznaczenia serologicznego przeciwciał SARS Cov-2 odbywa się w PUNKCIE POBRAŃ Zespołu Poradni NIGRiR w budynku NR 5 w gab. 10 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-12:00. Czas oczekiwania na wynik badań diagnostycznych w zakresie oznaczenia przeciwciał wynosi od 4 do 7 dni.

 

Zapraszamy osoby ze skierowaniem, a także pacjentów prywatnych (szczegóły znajdą Państwo w „Informacjach dla pacjentów komercyjnych”).
INFORMACJE DLA PACJENTÓW KOMERCYJNYCH:
Pacjentów bez skierowania (prywatnie) prosimy o wcześniejsze przesłanie potwierdzenia przelewu na adres: covid@spartanska.pl (dodatkowo należy mieć ze sobą do wglądu wydrukowane potwierdzenie lub wersję do pokazania na telefonie).

Numer konta: 37 2490 0005 0000 4530 4468 0720

Tytuł przelewu: Nazwisko, COVID i nazwę badania

Wynik będzie wysyłany mailem – prosimy o wypełnienie „Oświadczenia o wyrażeniu zgody na otrzymywanie wyników badań w kierunku SARS-CoV-2 drogą elektroniczną” i przesłanie go mailem  razem z potwierdzeniem przelewu.

 

ZNIŻKA DLA SENIORÓW:

Dla osób w wieku 65+ przygotowaliśmy specjalną zniżkę 10% (dotyczy badań komercyjnych). Aby z niej skorzystać należy pomniejszyć kwotę z cennika o 10%, a w tytule przelewu dopisać „SENIOR10”. Szczegóły dot. płatności znajdują się w „Cenniku” oraz w „Informacji dla pacjentów komercyjnych”.

 

Cennik:

Testy Cena Termin Pobrania Miejsce Pobrania
PCR (wymaz z noso-gardzieli) 380,00 zł 7 dni w tygodniu w godzinach
7:30-09:30
Punkt wymazowy COVID-19 – przy bramie głównej, mały biały budynek
Szybki test antygenowy (wymaz z noso-gardzieli) 120,00 zł Poniedziałek – piątek w godzinach
7:30-09:30
Punkt wymazowy COVID-19 – przy bramie głównej, mały biały budynek

 

Badania w zakresie serologii chorób infekcyjnych Cena Termin Pobrania Miejsce Pobrania
Przeciwciała SARS Cov-2 oznaczamy trzy klasy (IgM, IgG, IgA) 225,00 zł Poniedziałek – piątek w godzinach
7:30-11:30
Punkt Pobrań Zespołu Poradni w budynku nr 5 w gabinecie nr 10
Przeciwciała SARS Cov-2 oznaczamy dwie  klasy (należy wybrać spośród:
IgM / IgG / IgA)
150,00 zł Poniedziałek – piątek w godzinach
7:30-11:30
Punkt Pobrań Zespołu Poradni w budynku nr 5 w gabinecie nr 10
Przeciwciała SARS Cov-2 w klasie IgM 80,00 zł Poniedziałek – piątek w godzinach
7:30-11:30
Punkt Pobrań Zespołu Poradni w budynku nr 5 w gabinecie nr 10
Przeciwciała SARS Cov-2 w klasie IgG 80,00 zł Poniedziałek – piątek w godzinach
7:30-11:30
Punkt Pobrań Zespołu Poradni w budynku nr 5 w gabinecie nr 10
Przeciwciała SARS Cov-2 w klasie IgA 80,00 zł Poniedziałek – piątek w godzinach
7:30-11:30
Punkt Pobrań Zespołu Poradni w budynku nr 5 w gabinecie nr 10

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie wyników badań w kierunku SARS-CoV-2 drogą elektroniczną (pobierz)

 

Jak przygotować się do testu?

Minimum 2 godziny przed badaniem:

  • nie spożywaj posiłków,
  • nie pij,
  • nie żuj gumy,
  • nie płucz jamy ustnej i nosa,
  • nie myj zębów,
  • nie przyjmuj leków,
  • nie pal papierosów.

Jeśli nie będziesz przestrzegać tych zasad, wynik testu może być nierozstrzygający.

 

DODATKOWE INFORMACJE O BADANIACH SEROLOGICZNYCH POLEGAJĄCE NA IDENTYFIKACJI PRZECIWCIAŁ IGA, IGM I IGG SPECYFICZNYCH DLA KORONAWIRUSA SARS-COV-2.

Wirus ciężkiego ostrego zespołu oddechowego SARS-CoV-2 (ang. severe acute respiratory syndrome coronavirus 2), przez krótki czas po identyfikacji w 2019 r. nazywany 2019-nCoV, należy do rodzaju Betakoronawirusów z podrodziny Koronawirusów. Wywołuje zespół chorobowy nazwany angielskim akronimem COVID-19. Opracowane statystycznie dane kliniczne wskazują, że czas od zakażenia SARS-CoV-2 do manifestacji klinicznej COVID-19 waha się od trzech-siedmiu (średnio 5,5) do 14 dni. Stężenie przeciwciał IgG specyficznych dla antygenów SARS-CoV-2 (IgG anty-SARS-CoV-2) zaczyna rosnąć wraz ze spadkiem stężenia IgM anty-SARS-CoV-2. IgM anty-SARS-CoV-2 stają się wykrywalne niekiedy 3 dni po wystąpieniu objawów; pomiar specyficznych IgG jest możliwy u chorych objawowych po ok. 10 dniach, choć mogą być identyfikowane już ok. 7 dnia. Analogicznie do innych zakażeń wirusowych, przyjmuje się, że detekcja anty-SARS-CoV-2 w klasie IgA jest możliwa nieznacznie wcześniej niż przeciwciał IgG. . Przeciwciała IgA stanowią główną klasę immunoglobulin w ludzkich wydzielinach śluzowo-surowiczych (np. nosowo-gardłowych, oskrzelowych czy jelitowych), IgA mogą być o tyle istotne diagnostycznie, że generowane najwcześniej IgM wykazują niekiedy reaktywność krzyżową z białkami innych przedstawicieli koronawirusów.

W przypadku wszystkich klas przeciwciał anty-SARS-CoV-2 wynik ujemny badania serologicznego nie wyklucza przebiegu zakażenia. Bieżąca identyfikacja IgG u badanych umożliwia wykrywanie ozdrowieńców, którzy, przechodząc COVID-19 bezobjawowo lub skąpo objawowo, stanowili grupę cichych nosicieli i źródła zakażenia oraz dostarcza wyników potwierdzających przebycie infekcji u chorych z objawami nietypowymi lub osób bezobjawowych, podejrzewanych o kontakt z wirusem.