Spotkanie SKN Geriatricus w NIGRiR

Opublikowano 4 maja 2018, 09:00

7 maja 2018 r. o godzinie 18 w siedzibie Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji odbędzie się drugie spotkanie Studenckiego Koła Naukowego Geriatricus. Działa ono przy Klinice Geriatrii NIGRiR, jego opiekunem jest dr hab. n. med. Robert Olszewski – od niedawna zatrudniony na stanowisku kierownika Zakładu Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki.

 

PLAN SPOTKANIA

WYKŁAD: Zapalenia płuc u osób w wieku podeszłym

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski, kierownik Kliniki Geriatrii NIGRiR

WYKŁAD: Czynnościowe badania echokardiograficzne (nowe możliwości)

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Robert Olszewski, kierownik Zakładu Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki

Prezentacja najnowszych doniesień naukowych dotyczących badania ultrasonograficznego kończyny dolnej u pacjentów z zakrzepicą żył głębokich

Daria Stelmach, Przewodnicząca SKN Geriatricus