Nagranie z warsztatów

Opublikowano 23 grudnia 2020, 08:30

Serdecznie zapraszamy Państwa do obejrzenia nagrania z wydarzenia „Choroby reumatyczne w nauce, publikacjach, naukowych i w systemie ochrony zdrowia”. Projekt współfinansowany jest z grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, program „Doskonała nauka, wsparcie konferencji naukowych”.

cz. 1

Good practices in the writing of scientific articles/Dobre praktyki w pisaniu medycznych artykułów naukowych
Nagranie jest dostępne pod linkiem:

Facebook

Reumatologia/Rheumatology – platinum open access journal – Strona główna | Facebook

Twitter
https:// twitter.com/ReumatologiaJ/
@ReumatologiaJ (@ReumatologiaJ) / Twitter

Youtube
Central and Eastern European Rheumatology Research – YouTube

Wykłady prowadzi doświadczony redaktor czasopisma naukowego Rheumatology International – Armen Yuri Gasparyan. Wśród poruszanych tematów znalazły się takie zagadnienia jak: metodyka pisania artykułów i ubiegania się o publikacje w uznanych czasopismach naukowych, sposoby korzystania z naukowych baz danych oraz problem plagiatu – a także inne zagadnienia, które pozwolą poszerzyć wiedzę i umiejętności przydatne w karierze naukowej.

Dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w programie „Doskonała Nauka” oraz Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, a także zaangażowaniu redakcji polskiego czasopisma naukowego „Reumatologia” nagranie z warsztatów jest dostępne bezpłatnie.

    Gorąco zachęcam do obejrzenia nagrania!

     Maria Maślińska

                  Redaktor naczelna czasopisma Reumatologia

Kurs: on-line w języku angielskim odbył się 18-19.11.2020

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły wydawnictwa i portale medyczne:

 

 

 

 

 

Wydarzenie jest częścią działań Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, wdrażania zasad LOGO HR. HR Excellence in Research | hanken