Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w wydarzeniu „Choroby reumatyczne w nauce, publikacjach, naukowych i w systemie ochrony zdrowia”. Projekt współfinansowany jest z grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, program „Doskonała nauka, wsparcie konferencji naukowych”.

cz. 1

Good practices in the writing of scientific articles/Dobre praktyki w pisaniu medycznych artykułów naukowych

Drodzy Lekarze, Studenci, Naukowcy!

Zapraszam do udziału w kursie on-line doskonalącym umiejętność pisania artykułów naukowych. Wykłady poprowadzi doświadczony redaktor czasopisma naukowego Rheumatology International – Armen Yuri Gasparyan. Wśród poruszanych tematów znajdą się: metodyka pisania artykułów i ubiegania się o publikacje w uznanych czasopismach naukowych, sposoby korzystania z naukowych baz danych oraz problem plagiatu – a także inne zagadnienia, które pozwolą poszerzyć wiedzę i umiejętności przydatne w karierze naukowej.

Dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w programie „Doskonała Nauka” oraz Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, a także zaangażowaniu redakcji polskiego czasopisma naukowego „Reumatologia” warsztaty będą dostępne bezpłatnie.

    Gorąco zachęcam do udziału !!

     Maria Maślińska

                  Redaktor naczelna czasopisma Reumatologia

Kurs: on-line w języku angielskim

Termin: 18-19.11.2020, godz:: 14.00-17.00

Rejestracja: (otwórz)

Program: (otwórz)

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły wydawnictwa i portale medyczne:

 

 

 

 

 

Wydarzenie jest częścią działań Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, wdrażania zasad LOGO HR. HR Excellence in Research | hanken