HR Excellence in Research – NIGRiR na spotkaniu dla wyróżnionych instytucji na Politechnice Łódzkiej

Opublikowano 22 października 2019, 11:04

18 października na Politechnice Łódzkiej odbyło się spotkanie Uczelni wyższych i Instytutów badawczych wyróżnionych logiem HR Excellence in Research. Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji również uczestniczył w tym dorocznym, prestiżowym spotkaniu. Przedstawiciele podmiotów badawczo-rozwojowych, zaangażowani w idee wsparcia naukowców w ich rozwoju i karierze naukowej, spotkali się by podzielić doświadczeniem w zakresie wdrażania europejskiej strategii Human Resources Strategy for Researchers w oparciu o Europejską Kartę Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

 

Gościem specjalnym wydarznia był Michele Rosa – Clot, przedstawiciel Komisji Europejskiej ds. strategii HR (połączenie zdalne) oraz Lluís Rovira Pato, dyrektor CERCA (Centres de Recerca de Catalunya) w Barcelonie – centrów badawczych utworzonych przez rząd Katalonii. Obaj rozmówcy podkreślili znaczenie przekraczania granic na rzecz rozwoju nauki i mówili o ważnej roli jaką pełni EURAXESS wspierając naukowców w różnych ośrodkach badawczych w Europie i poza jej granicami na zasadzie partnerstwa stron.

 

Ważną częścią spotkania był panel prowadzony przez asesorów oceniających Podmioty naukowe w zakresie wdrożenia strategii HR Excellence in Research oraz wypowiedzi przedstawicieli jednostek, które są po wizycie Komisarzy UE w swoich ośrodkach.

 

Wydarzenie to było również ważną platformą spotkania przedstawicieli różnych jednostek badawczych z całej Polski i okazją do wymiany doświadczeń w obszarze nauki i nawiązania relacji wielostronnych, które owocują dalszym rozwojem i integracją środowiska naukowego.

 

Spotkanie odbyło się w pięknej scenerii kampusu Politechniki Łódzkiej.

Gospodarzom spotkania oraz przedstawicielom EURAXESS Polska bardzo dziękujemy za profesjonalnie przygotowane i inspirujące spotkanie!