Perspektywiczne kierunki działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej na lata 2021-2024

Opublikowano 1 lipca 2022, 11:24

Niniejszy dokument analizuje projekty działań naukowych na lata 2021-2023 w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher (NIGRiR) oraz szacuje możliwości rozwoju sfery naukowej w Instytucie badawczym. Ma także umożliwić lepsze wykorzystanie potencjału naukowego NIGRiR oraz w kolejnych latach i będzie podstawą do tworzenia tak zwanych planów kroczących.

Pełna wersja dostępna jest tutaj.