NIGRIR z Logiem HR do 2022 roku

Opublikowano 26 lipca 2019, 12:28

NIGRIR z Logiem HR do 2022 roku

Instytut otrzymał w lipcu pozytywną opinię ekspertów unijnych. Dzięki przyjętej strategii HRS4R Instytut zachowuje prawo do używania Logo HR excellence in Research i miejsce wśród międzynarodowych ośrodków badawczych, wyróżnionych tym znakiem. Docenione zostały działania na rzecz poprawy warunków Instytutu, szczególnie w zakresie rozwoju naukowo-badawczego, potwierdzone wysoką oceną pracowników (63%) dotyczące wymiany myśli badawczej na kongresach i spotkaniach naukowych.

Eksperci podkreślili znaczną dynamikę zmian w Instytucie od początku 2019 r. Ważne było wprowadzenie wewnętrznych procedur antymobbingowych i pełna gotowość do wprowadzenia wysokich standardów jakości pracy badawczej. W kolejnym etapie zostanie powołana grupa robocza, która przygotuje NIGRiR do następnej ewaluacji. Najwyższe noty uzyskał obszar dydaktyczno-naukowy.

„Posiadanie wyróżnienia HR excellence in Research wpływa na postrzeganie pracy badawczej Instytutu i współpracę z ośrodkami spoza regionu. Daje możliwość prowadzenia projektów naukowych w ramach krajowych i międzynarodowych konkursów, zgodnie z obowiązującymi europejskimi standardami. To dla nas szczególne wyróżnienie, które inspiruje nas do dalszych zmian sprzyjających rozwojowi naszej placówki”- komentuje dyrektor ds. naukowych Agnieszka Paradowska-Gorycka prof. NIGRiR.