Temat badawczy: Immunology – Autoimmune and Autoinflammatory Disorders

Opublikowano 14 grudnia 2020, 09:22

Dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka, prof. NIGRiR, serdecznie zaprasza Państwa do współpracy, wymiany informacji w ramach tematu badawczego: Regulators of Immune System Function in Autoimmunity and Aging – Molecular and Cellular Research.

Podstawowe procesy biologiczne związane z autoimmunizacją i starzeniem się, w tym nieuregulowane czynniki podatności immunologicznej i czynniki środowiskowe, stanowią podstawę ryzyka wystąpienia wielu chorób związanych z wiekiem, jak również uszkodzenia tkanek i narządów. Etiologia obu tych procesów pozostaje nie do końca poznana, choć powszechnie przyjmuje się, że są one przypisywane połączeniu czynników genetycznych i środowiskowych. Ostatnio wykazano również rolę odziedziczonych zmian epigenetycznych. Mechanizmy epigenetyczne mogą służyć jako dynamiczny łącznik pomiędzy środowiskiem, genotypem i fenotypem. Efekty uboczne mogą różnić się u poszczególnych osób z powodu wrodzonych różnic w składzie genetycznym/epigenetycznym.

Z tego powodu bardzo ważne jest ustalenie, które między-indywidualne warianty genetyczne i epigenetyczne regulują poszczególne czynniki immunologiczne. Interakcja między modyfikacjami genetycznymi/epigenetycznymi a kluczowymi czynnikami immunologicznymi jest krytycznym obszarem badań i może stanowić potencjalne cele terapeutyczne w przypadku chorób autoimmunologicznych i związanych z wiekiem.

Słowa kluczowe: autoimmunizacja, starzenie się, czynniki odpornościowe, drogi sygnałowe, genetyka, epigenetyka.

Więcej informacji na stronie Na stronie www(otwórz)

 

Platforma Wydawnictwa Frontiers – Frontiers Research Topic to miejsce publikowania swoich badań, wykładów i prowadzenia dyskursu naukowego z różnymi ośrodkami międzynarodowymi oraz  szukania współpracowników i potencjalnych fundatorów.