Obrona rozprawy doktorskiej lek. med. Krzysztofa Bonka, 7.12.2020, godz. 10.30

Opublikowano 2 grudnia 2020, 01:40

DYREKTOR ORAZ RADA NAUKOWA NARODOWEGO INSTYTUTU GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI

zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej

przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku

lek. med. Krzysztofa Bonka

w dyscyplinie nauki medyczne

na temat:

„Powiązania interleukiny 18 i osteoprotegeryny z profilem lipidowym oraz występowaniem chorób sercowo naczyniowych
w grupie chorych na spondyloartropatie zapalne
.”

 

Promotorprof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko

Promotor pomocniczy dr n. med. Ewa Kuca-Warnawin

 

RECENZENCI:

    prof. dr hab. n. med. Jerzy Świerkot

  dr hab. n. med. Bartłomiej Kisiel

Obrona rozprawy odbędzie się 07 grudnia 2020 r. o godz. 10.30

przy ul. Spartańskiej 1, w Auli NIGRiR.