Obrona rozprawy doktorskiej lek. med. Anny Nowakowskiej-Płazy, 7.12.2020, godz. 12.00

Opublikowano 2 grudnia 2020, 01:30

DYREKTOR ORAZ RADA NAUKOWA NARODOWEGO INSTYTUTU GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI

zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej

przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku

lek. med. Anny Nowakowskiej-Płazy

w dyscyplinie nauki medyczne

na temat:

„Porównanie przydatności nowych metod densytometrycznych w diagnostyce osteoporozy pierwotnej i osteoporoz wtórnych.”

Promotorprof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko

 

RECENZENCI:  prof. dr hab. n. med. Ewa Sewerynek

                          prof. dr hab. n. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska

Obrona rozprawy odbędzie się 07 grudnia 2020 r. o godz. 12.00,

przy ul. Spartańskiej 1, w Auli NIGRiR.