Strategia HRS4R 2019

Opublikowano 19 lipca 2019, 02:32

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji po 2 latach od otrzymania wyróżnienia HR Excellence in Research przystąpił do oceny okresowej postępów i efektów wdrażania zasad Europejskiej Karty Naukowca (European Charter for Researchers) oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (Code of Conduct for the Recruitment of Researchers) w ramach strategii HRS4R.

Dzięki przyjętym międzynarodowym standardom ujętym w Karcie i Kodeksie Instytut może skutecznie rozwijać placówkę badawczą, dbając o kapitał naukowy swoich pracowników i współpracujących ośrodków naukowych. Zgodnie art. 23 umowy grantowej o warunkach pracy i kariery naukowca, Instytut prowadzi działania na rzecz wdrożenia Karty i Kodeksu w szczególności w obszarach dotyczących:

  • warunków pracy,
  • przejrzystych procesów rekrutacji opartych na osiągnięciach zawodowych,
  • oraz rozwoju kariery naukowej.

Zaimplementowanie tych zasad, w oparciu o regulacje krajowe i regionalne gwarantuje wszystkim wyróżnionym ośrodkom badawczym tworzenie przyjaznego środowiska pracy oraz wsparcie rozwoju indywidualnej kariery naukowej pracowników i przyczynia się do konkurencyjności polskiej nauki w środowisku międzynarodowym.

Przyjęta przez NIGRiR strategia HRS4R umożliwia również wsparcie rozwoju kariery naukowej pracowników za granicą dzięki opisanym w Karcie i Kodeksie zasadom mobilności oraz przejrzystym procesom rekrutacji. Dużą wartością dla Instytutu jest również skupiona wokół sieci Euraxess wyróżniona Logiem HR Excellence in Research społeczność, która wspiera się wzajemnie poprzez promocję nauki i wymiany doświadczeń pomiędzy ośrodkami naukowymi.

Dlatego z wielką uwagą podeszliśmy do ewaluacji strategii HRS4R w naszym Instytucie, w celu dalszego rozwoju ośrodka w zgodzie z potrzebami współczesnego świata nauki i jego badaczy.