SPOTKANIA NAUKOWE/SCIENTIFIC MEETINGS

Opublikowano 25 maja 2022, 11:55

 

Ostatnie kilkanaście miesięcy walki z koronawirusem COVID-19, zmieniło sposób organizacji wielu wydarzeń, w tym spotkań naukowych, które do czasu ogłoszenia pandemii były regularnie organizowane przez Dział Nauki, Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. Jest nam bardzo miło poinformować, że od października 2021 r. spotkania ponownie będą organizowane. Na spotkania serdecznie zapraszamy naukowców, praktyków i osoby zainteresowane obszarem związanym z ochroną zdrowia. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych, ponadto odbywa się krótka seria wykładów monograficznych i dzielenie się wnioskami ze swoich prac.

 

Zaproszenie

 

The last several months of the fight against the COVID-19 coronavirus have changed the way many events are organized, including scientific meetings, which until the pandemic was announced were regularly organized by the Department of Science, the National Geriatrics, Rheumatology and Rehabilitation Institute. We are very pleased to announce that from October 2021 the meetings will be organized again. We cordially invite scientists, practitioners and people interested in the area of health care to the meetings. As part of the meeting, the results of scientific research are presented, in addition, a short series of monographic lectures and sharing conclusions from their works take place.

 

Invitation