Zasady odwiedzin w Klinikach Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w sytuacji zagrożenia epidemicznego COVID-19

Opublikowano 24 maja 2022, 12:31
 1. Odwiedziny pacjentów hospitalizowanych w Klinikach są możliwe codziennie, jednak z uwagi na harmonogram pracy poszczególnych Klinik, prowadzoną działalność leczniczą i diagnostyczną, a także możliwości organizacyjne Klinik NIGRiR wskazane jest, aby od poniedziałku do piątku odbywały się w godzinach popołudniowych, najlepiej w godz 16.00 – 19.00. W sobotę i niedzielę odwiedziny możliwe przez cały dzień.
 2. Z uwagi na wciąż aktualne ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 hospitalizowanych pacjentów, jak również osób odwiedzających, (zagrożenie epidemiczne) prawo do odwiedzin może zostać odwołane. Decyzję w tym zakresie podejmuje Dyrektor Instytutu uwzględniając przede wszystkim dobro pacjentów.
 3. Rekomenduje się umożliwienie odwiedzin u jednego pacjenta jednoczasowo przez 1 osobę, a w szczególnych sytuacjach przez 2 osoby.
 4. Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji tj. katar, kaszel, ból gardła, podwyższona temperatura ciała.
 5. Czas trwania odwiedzin u jednego pacjenta musi uwzględniać potrzebę realizacji odwiedzin u innych pacjentów z tej samej sali.
 6. Wskazane jest, aby w tym samym czasie na sali chorych jednoczasowo przebywały maksymalnie 2 osoby odwiedzające.
 7. Osoby odwiedzające zobowiązane są do:
  -pozostawienia okryć wierzchnich w szatni NIGRIR
  -założenia maski zakrywającej usta i nos i przebywanie w niej przez cały czas podczas realizacji
  -przeprowadzenia dezynfekcji rąk bezpośrednio po wejściu na teren NIGRIR (hol główny) oraz po wejściu do Kliniki, przed i po kontakcie z osobą odwiedzaną i przed wyjściem z NIGRIR
  -utrzymania dystansu społecznego – 1,5 m
  -ograniczenia poruszania się po terenie NIGRIR – zabrania się odwiedzania pacjentów na innych salach i oddziałach.
  -pozostawanie w kontakcie jedynie z osobą odwiedzaną – zabrania się siadania na łóżkach pacjentów i łóżkach wolnych
  -unikania dotykania rękoma twarzy, a szczególnie okolicy ust, nosa i oczu.
  -w przypadku wykonywania czynności pielęgnacyjnych u pacjenta, mycia i dezynfekcji rąk preparatem dezynfekcyjnym przed i po wykonaniu czynności.
 1. Ilość artykułów (rzeczy osobistych, artykułów żywnościowych, napojów, środków higieny osobistej itp.) dostarczonych pacjentowi przez osobę odwiedzającą powinno być ograniczone do niezbędnego minimum.
 2. Personel oddziału jest odpowiedzialny za wietrzenie pomieszczenia, w którym odbywają się odwiedziny (przed
  i po wizycie oraz w jej trakcie.)
 3. Personel sprzątający zobowiązany jest do regularnej dezynfekcji powierzchni dotykowych pomieszczeń,
  w których odbywają się odwiedziny.
 4. Ważne: Odwiedziny pacjentów w stanie ciężkim i objętych izolacją realizowane są w porozumieniu
  z lekarzem prowadzącym pacjenta (lekarzem dyżurnym). Informację o możliwości realizacji odwiedzin lekarz przekazuje personelowi pielęgniarskiemu Kliniki hospitalizującej pacjenta.
 5. Pacjenci przebywający w NIGRIR mają obowiązek przestrzegania zasad wynikających z przepisów prawa, ponadto zaleca się:
  -Stosowanie do wskazań personelu medycznego NIGRIR
  -Przebywanie w wyznaczonych salach
  -Korzystanie z wyznaczonej łazienki i toalety
  -Unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi osobami
  -Częste mycie i dezynfekcję rąk
  -Podczas kaszlu i kichania należy zasłaniać usta i nos jednorazową chusteczką, po każdym jej użyciu zdezynfekować ręce.