Logo HR Excellence in Research

Opublikowano 28 listopada 2016, 08:24

Dyrekcja Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji podjęła decyzję dotyczącą wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych do wewnętrznych regulacji. Karta i Kodeks określają ogólne zasady i wymagania opisujące rolę, zakres obowiązków i uprawnienia pracowników naukowych, ich pracodawców, w tym ogólne zasady i wymagania przy rekrutacji pracowników naukowych.

 

Podjęcie przez Instytut decyzji o wdrożeniu niniejszych zasad oznacza dążenie do stworzenia optymalnego i przyjaznego środowiska pracy naukowej i transparentnych zasad rekrutacji pracowników naukowych. Wdrożenie tych zasad zostaje wyróżnione przez Komisję Europejską, która nadaje logo „HR Excellence in Research”.

 

Podjęte starania związane z przyjęciem zasad Karty i Kodeksu wzmocnią pozycję Instytutu jako stymulującego środowiska naukowego na arenie krajowej i międzynarodowej. Przyczynią się także do realizacji inicjatywy Komisji Europejskiej.

 

Posiadanie przez Instytut logo jest dodatkowo premiowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podczas parametryzacji. Ponadto posiadanie logo umożliwia uczestnictwo w licznych projektach Komisji Europejskiej dedykowanych podmiotom mających ten znak.