Zarządzenia z 2022 R.

Opublikowano 24 stycznia 2022, 12:38

Zarządzenie Dyrektora nr 3/2022 zmieniające Regulamin Organizacyjny NIGRiR

Zarządzenie Dyrektora nr 4/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1/2021 NIGRiR z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych w NIGRiR

Zarządzenie Dyrektora nr 5/2022 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania NIGRiR

Zarządzenie Dyrektora nr 6/2022 w sprawie powołania Komisji Skontorowej w NIGRiR

Zarządzenie Dyrektora nr 7/2022 zmieniające Regulamin Organizacyjny NIGRiR

Zarządzenie Dyrektora nr 8/2022 w sprawie wysokości dodatku zabiegowego dla pielęgniarek.

Zarządzenie Dyrektora nr 9/2022 w sprawie wprowadzenia obowiązku złożenia oświadczenia o realizacji obowiązku poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19

Zarządzenie Dyrektora nr 10/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 6/2022 w sprawie powołania Komisji Skontrowej w NIGRiR

Zarządzenie Dyrektora nr 11/2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko naukowe – Adiunkt w Klinice Rehabilitacji

Zarządzenie Dyrektora nr 12/2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursów ofert na świadczenia zdrowotne

Zarządzenie Dyrektora nr 13/2022 sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko naukowe – Profesor w Klinice i Poliklinice Reumatologii.

Zarządzenie Dyrektora nr 13a/2022 sprawie zmiany Zarzadzenia nr 14/2018 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie powołania Komitetu Terapeutycznego.

Zarządzenie Dyrektora nr 14/2022 sprawie wprowadzenia Regulaminu prowadzenia badań klinicznych w NIGRiR

Zarządzenie Dyrektora nr 15/2022 zmieniające Regulamin Organizacyjny NIGRiR

Zarządzenie Dyrektora nr 17/2022 o zmianie Zarządzenia nr 2/2020 w sprawie powołania Zespołu ds.wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych oraz określenia zasad ścieżki kariery zawodowej w Instytucie

Zarządzenie Dyrektora nr 18/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Dyrektora Nr 17/2018 z dnia 28 maja 2018 r. dotyczącego powołania Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Zarządzenie Dyrektora nr 19/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r., w sprawie udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych w NIGRiR

Zarządzenie Dyrektora nr 20/2022 o zmianie Zarządzenia nr 8/2021 w sprawie powołania Komisji ds. wyłaniania najemców lub dzierżawców w NIGRiR

Zarządzenie Dyrektora nr 21/2022 w sprawie wysokości opłat za czynności Komisji Bioetycznej oraz wynagradzania jej członków

Zarządzenie Dyrektora nr 21A/2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu prowadzenia zadań badawczych finansowanych ramach działalności naukowej NIGRiR

Zarządzenie Dyrektora nr 22/2022 w sprawie sposobu podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w NIGRiR

Zarządzenie Dyrektora nr 23/2022 w sprawie zmiany Wewnętrznej Procedury Antymobbingowej NIGRiR

Zarządzenie Dyrektora nr 24/2022 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy NIGRiR

Zarządzenie Dyrektora nr 25/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Dyrektora 14/2018 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie powołania Komitetu Terapeutycznego

Zarządzenie Dyrektora nr 26/2022 w sprawie uchylenia Zarządzenia Dyrektora nr 38/2015 z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie powołania przy Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonoiy Reicher w Warszawie (zwanego dalej ,,Instytutem”) Narodowej Rady Geriatrii i Gerontologii, Narodowej Rady Reumatologii, Narodowej Rady Rehabilitacji oraz Społecznej Rady Seniorów

Zarządzenie Dyrektora nr 27/2022 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia procedury brakowania akt w Archiwum Zakładowym NIGRiR

Zarządzenie Dyrektora nr 28/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 w sprawie udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych w NIGRiR

Zarządzenie Dyrektora nr 29/2022 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia spisów składników majątkowych

Zarządzenie Dyrektora nr 30/2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko naukowe: Profesor NIGRiR w Zakładzie Patofizjologii i Immunologii

Zarządzenie Dyrektora nr 30A/2022 w sprawie wyznaczenia funkcji oraz zakresu zadań Starszego Lekarza Dyżuru

Zarządzenie Dyrektora nr 31/2022  w sprawie wprowadzenia Regulaminu Bloku Operacyjnego

Zarządzenie Dyrektora nr 32/2022  w sprawie w sprawie określenia łóżek szpitalnych w NIGRiR

Zarządzenie Dyrektora nr 33/2022 w sprawie zmiany  Zarządzenia nr 29/2022 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia spisów składników majątkowych

Zarządzenie Dyrektora nr 34/2022 w sprawie przeprowadzenia spisów z natury stanów magazynowych

Zarządzenie Dyrektora nr 35/2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu parkingu płatnego niestrzeżonego w NIGRiR

Zarządzenie Dyrektora nr 36/2022  w sprawie wprowadzenia Regulaminu parkingu pracowniczego w NIGRiR

Zarządzenie Dyrektora nr 37/2022 w sprawie przeprowadzenia spisu kontrolnego odczynników oraz materiałów laboratoryjnych

Zarządzenie Dyrektora nr 38/2022 w sprawie powołania Komisji Historycznej NIGRiR

Zarządzenie Dyrektora nr 39/2022  w sprawie wprowadzenia Centralnego Rejestru Audytów i Kontroli

Zarządzenie Dyrektora nr 40/2022 w sprawie powołania Komisji ds. Dóbr Intelektualnych w NIGRiR

Zarządzenie Dyrektora nr 41/2022 w sprawie przeprowadzenia spisu kontrolnego apteczek