Zarządzenie Dyrektora nr 3/2022 zmieniające Regulamin Organizacyjny NIGRiR

Zarządzenie Dyrektora nr 4/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1/2021 NIGRiR z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych w NIGRiR

Zarządzenie Dyrektora nr 5/2022 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania NIGRiR

Zarządzenie Dyrektora nr 6/2022 w sprawie powołania Komisji Skontorowej w NIGRiR

Zarządzenie Dyrektora nr 7/2022 zmieniające Regulamin Organizacyjny NIGRiR

Zarządzenie Dyrektora nr 8/2022 w sprawie wysokości dodatku zabiegowego dla pielęgniarek.

Zarządzenie Dyrektora nr 9/2022 w sprawie wprowadzenia obowiązku złożenia oświadczenia o realizacji obowiązku poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19

Zarządzenie Dyrektora nr 10/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 6/2022 w sprawie powołania Komisji Skontrowej w NIGRiR

Zarządzenie Dyrektora nr 11/2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko naukowe – Adiunkt w Klinice Rehabilitacji

Zarządzenie Dyrektora nr 12/2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursów ofert na świadczenia zdrowotne

Zarządzenie Dyrektora nr 13/2022 sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko naukowe – Profesor w Klinice i Poliklinice Reumatologii.