Guest Editor – Dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka, prof. nadzw. NIGRiR –

Opublikowano 21 stycznia 2022, 02:43

Szanowni Państwo, informujemy, że Pani dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka, prof. nadzw. NIGRiR, została Redaktorem wydania specjalnego International Journal of Molecular Science „Unveil the Molecular Regulations of Immunological and Allergic Diseases”.
Serdecznie zapraszamy do wysyłania artykułów.

Więcej informacji na stronie: https://www.mdpi.com/journal/ijms/special_issues/mol_immune

Pani dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka, prof. nadzw. NIGRiR została również Editor in Frontiers in Immunology, Special Issue „T cells – Immune Suppression or Polarization in Patients with Autoimmune Diseases”. Choroby autoimmunologiczne (AD) to złożona grupa chorób obejmująca wiele różnych szlaków w obrębie wrodzonego i nabytego układu odpornościowego. Chociaż istnieją znaczące dowody na udział limfocytów T, nie jest do końca jasne, które podtypy limfocytów T pomagają w koordynowaniu szkodliwych odpowiedzi immunologicznych leżących u podstaw AD. Wskazanie konkretnych fenotypów i/lub funkcji limfocytów T, które są najbardziej istotne w tych chorobach, stanowi wyzwanie, a związek między heterogenicznością limfocytów T a stanem zapalnym jest nadal słabo poznany. Zapraszamy autorów do nadsyłania artykułów dotyczących roli/udziału limfocytów T w patogenezie chorób autoimmunologicznych.

Więcej informacji na stronie https://www.frontiersin.org/research-topics/26872/t-cells—immune-suppression-or-polarization-in-patients-with-autoimmune-diseases.