Międzynarodowy Dzień Osób Starszych 2022

Opublikowano 14 lutego 2023, 07:47

 

 

 

Wykład inaugurujący dr Paloma Cuchi, Dyrektor Biura Regionalnego WHO w Polsce

 

 

Informujemy, że Minister Edukacji i Nauki przyznał Narodowemu Instytutowi Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji dotację w wysokości 112 629,00 zł., w ramach programu „Doskonała Nauka” na sfinansowanie projektu pod nazwą: Międzynarodowy Dzień Osób Starszych.

Uzyskane w ten sposób środki zostały przeznaczone w roku 2022 r. na organizację konferencji pn. „Międzynarodowy Dzień Osób Starszych”, z udziałem zagranicznych gości – prof. dr hab. n. med. Doroty Religi z Instytutu Karolinska oraz Dyrektora Biura Regionalnego WHO w Polsce dr Palomy Cuchi. Konferencja została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Celem konferencji było zaprezentowanie aktualnej wiedzy w zakresie problemów zdrowotnych wieku podeszłego, barier w dostępie do zdrowia, działań prewencyjnych, terapeutycznych oraz zainicjowanie dyskusji nad interdyscyplinarnym modelem opieki, umożliwiającym kompleksową, holistyczną ocenę stanu zdrowia seniorów. Podczas Konferencji przedstawiono liczne prezentacje dotyczące tej tematyki. Konferencja obejmowała również panel dyskusyjny z przedstawicielami Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz koordynatorem ds. programów zdrowotnych Biura Regionalnego WHO w Polsce, dr Silvią Gatscher.

Ze względu na zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie projektu pn.: Międzynarodowy Dzień Osób Starszych zostały podjęte następujące działania oraz zapewniono odpowiednie warunki w przestrzeni Instytutu:

  1. Dostępność architektoniczna: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest Funduszy Europejskich. Obecnie jest w trakcie przekształceń na rzecz dostępności dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami. Elementy wymagane minimalnym zakresem ustawy.Informacje: https://spartanska.pl/dostepnosc-plus/ 

  2. Dostępność cyfrowa: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej https://spartanska.pl/bip/, strona internetowa wydarzenia https://mdos.medius.com.pl, oznaczenie miejsca konferencji na mapie (na stronie internetowej) oprócz informacji tekstowej, możliwość powiększenia tekstu na stronie rejestracyjnej wydarzenia, transmisja online wydarzenia na żywo.

  3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna: Ze względów technicznych oraz ograniczenia czasowego podmiot nie jest w stanie zapewnić dostępności informacyjno-komunikacyjnej osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, z późn. zm.). W związku z tym podmiot proponuje dostęp alternatywny: zostanie wyznaczona osoba, która udzieli wsparcia osobie ze szczególnymi potrzebami na czas trwania projektu.