BIP

Dane podstawowe

 

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

 

ul. Spartańska 1

02-637 Warszawa

 

tel: (+48) 22 67 09 545

e-mail: kancelaria@spartanska.pl

 

NIP: 525-001-10-42

REGON: 000288567

KRS: 0000066382

 

Skrzynka podawcza ePUAP:

/instytutreumatologii/SkrytkaESP

 

Majątek:

W skład majątku Instytutu wchodzą:

  1. nieruchomości:
    • stanowiące siedzibę Instytutu w Warszawie oraz w Konstancinie,
  2. pozostałe środki trwałe (aparatura naukowo-badawcza, sprzęt komputerowy, wyposażenie biurowe),
  3. wartości niematerialne i prawne,
  4. środki finansowe na rachunkach bankowych.