Otwarcie Izby Przyjęć

Opublikowano 14 lutego 2023, 02:45

W dniu 13 lutego 2023 roku w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji nastąpiło uroczyste otwarcie Izby Przyjęć z udziałem Pani Dyrektor Katarzyny Przybylskiej – Dyrektor z Ministerstwa Zdrowia

Inwestycja została zrealizowana w ramach dotacji celowej przyznanej z Ministerstwa Zdrowia na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Izby Przyjęć”.
Głównym celem powstania Izby Przyjęć jest:

  • poprawa dotychczasowych standardów tej części budynku poprzez modernizację, nowe wyposażenie,  także zastosowanie nowoczesne energooszczędnych systemów instalacyjnych, wizualizacji i komunikacji;
  • możliwość obsługi większej liczby pacjentów zgodnie z obowiązującymi standardami;

Zmiany na pewno przełożą się na efektywne zarządzanie ruchem pacjentów i szybszą, bezpieczną dostępnością do całego procesu terapeutycznego. Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne Izby Przyjęć, zwiększą przepustowość pomieszczeń, przy zachowaniu wysokich standardów jakościowych. Planowana inwestycja poprawi jakość i komfort pobytu pacjenta w szpitalu, poprawi bezpieczeństwo i pozwoli na zachowanie prawa pacjenta do intymności i godności.


Znaczącą grupę pacjentów Instytutu stanowią osoby w wieku senioralnym dla których bezpieczeństwo i łatwość poruszania się po terenie Instytutu jest niezmiernie istotnym aspektem korzystania z usług świadczeń zdrowotnych.

Po otwarciu Izby Przyjęć nastąpiło uroczyste wręczenie Certyfikatu Akredytacyjnego, który jest efektem wieloletniej pracy i potwierdza, iż Instytut cechuje się wysokim poziomem funkcjonowania oraz dobrą jakością udzielanych świadczeń.