36. Konferencja Ordynatorów i Kierowników Poradni Reumatologicznych

Opublikowano 30 października 2017, 04:14

36. Konferencja Ordynatorów i Kierowników Poradni Reumatologicznych

W dniach 13 i 14 października 2017 roku w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher odbyła się 36. Konferencja Ordynatorów i Kierowników Poradni Reumatologicznych.

 

Patronat nad tym wydarzeniem objęli:

Minister Zdrowia – dr n. med. Konstanty Radziwiłł,

Główny Inspektor Sanitarny – Pan Marek Posobkiewicz,

Dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji – prof. dr hab. n. med Leszek Markuszewski.

 

Tegoroczna edycja konferencji zbiegła się z obchodami Światowego Dnia Reumatyzmu, które tradycyjnie odbywają się w Instytucie 12 października.

 

Celem konferencji była szeroka dyskusja nad najważniejszymi problemami współczesnej reumatologii ze szczególnym uwzględnieniem aspektów klinicznych oraz nowych zasad organizacji i funkcjonowania systemu opieki ochrony zdrowia w Polsce.

36. Konferencja Ordynatorów i Kierowników Poradni zgromadziła niemal 200 uczestników, wśród których znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, władze dzielnicy Mokotów, ordynatorzy, kierownicy poradni reumatologicznych oraz reumatolodzy z całego kraju. W konferencji czynny udział brali, także kierownicy i lekarze z klinik Narodowego Instytutu Geriatrii. Reumatologii i Rehabilitacji.

 

Konferencję otworzył prof. Leszek Markuszewski, Dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. Eleonory Reicher, który podkreślił szczególną rolę, jaką pełni Instytut w kontynuowaniu długoletniej tradycji rozwoju polskiej reumatologii, wyznaczaniu najwyższych standardów opieki zdrowotnej i prowadzeniu innowacyjnych badań nad procesami starzenia się człowieka.

 

„Nasz Instytut jest bazą, z której wyszła większość polskich reumatologów. Kontynuujemy ciągłość instytutu badawczego, a nazwa „Narodowy” zwiększa rangę i wymusza na nas działalność naukowo badawczą wkomponowaną w codzienność, wymusza standardy, które kultywujemy i tworzymy. Staramy się doświadczenie przedwojennych twórców polskiej reumatologii prof. Witolda Orłowskiego i jego uczennicy prof. Eleonory Reicher, założycielki Instytutu, standaryzować i przenosić do całej polskiej służby zdrowia. Prof. Reicher czuła potrzebę wzmocnienia tej specjalności, a to wymusza  kontynuację prowadzenia badań nad reumatologią.” – podkreślił Dyrektor.

 

Po wystąpieniu Dyrektora głos zabrał Główny Inspektor Sanitarny, Pan Marek Posobkiewicz, który wyraził uznanie dla bieżącej działalności i planów rozwoju Instytutu.

 

“Wizja Instytutu, który w sposób kompleksowy pochyla się nad potrzebami starzejącego się człowieka odpowiada na wyzwania współczesności. Osiągnięcia zawodowe i organizacyjne Pana Dyrektora Markuszewskiego gwarantują Państwu świetlaną przyszłość, jego przywiązanie i szacunek  do tradycji zapewniają szczególne miejsce reumatologii w Instytucie.” – podkreślił Główny Inspektor Sanitarny.

 

Pierwszą sesję konferencji rozpoczęła debata na temat aktualnego dostępu do leczenia biologicznego w reumatologii, w której udział wzięli: prof. Anna Filipowicz-Sosnowska oraz Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ, Pan Mirosław Markowski.

 

Kolejna debata, w której uczestniczyli: prof. Piotr Głuszko, prof.  Brygida Kwiatkowska, dr Jerzy Gryglewicz oraz Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia, Pani Barbara Więckowska dotyczyła aktualnych Map Potrzeb Zdrowotnych w Polsce.

 

O wpływie koordynowanej opieki zdrowotnej na reumatologię dyskutowali: prof. Brygida Kwiatkowska, dr Małgorzata Gałązka-Sobotka oraz prof. Maria Majdan.

 

Drugą sesję konferencji rozpoczął prof. Piotr Głuszko, który w swoim wystąpieniu przedstawił słuchaczom program skoordynowanej profilaktyki złamań osteoporotycznych oraz zwrócił uwagę na dramatycznie niski odsetek osób leczonych z powodu osteoporozy w Polsce – spośród 2,5 miliona osób chorych, leczonych jest tylko 200 tysięcy.

 

Z kolei prof. Brygida Kwiatkowska, będąca liderem projektu wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów, przedstawiła główne cele i założenia tego programu ze szczególnym uwzględnieniem zmian systemowych, jakie należy wprowadzić, aby jak najszybciej rozpoznać i zastosować skutecznie leczenie tej choroby.

 

Problematyka programów profilaktycznych została omówiona przez Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia Ministerstwa Zdrowia Krzysztofa Górskiego.

 

Pierwszy dzień Konferencji zakończyła uroczysta sesja w hotelu Mercure Grand w Warszawie, w czasie której prof. Brygida Kwiatkowska – przewodnicząca komitetu naukowego konferencji, wygłosiła niezwykle interesujący wykład na temat najnowszych badań naukowych mówiących o związkach zaburzeń mikrobiomu z występowaniem chorób reumatycznych.

 

W czasie sesji uhonorowano również autorów najlepszych prac oryginalnych opublikowanych w 2016 roku w czasopiśmie Reumatologia. Nagrodę Złote Pióro Reumatologii w roku 2016 otrzymała Ewa Kuca-Warnawin oraz współautorzy: Weronika J. Kurowska, Anna Radzikowska, Magdalena A. Massalska, Tomasz Burakowski, Ewa Kontny, Iwona Słowińska, Robert Gasik, Włodzimierz Maśliński za oryginalną pracę pod tytułem “Different expression of chemokines in rheumatoid arthritis and osteoarthritis bone marrow”.

 

Nagrodę Srebrne Pióro Reumatologii w roku 2016 otrzymała Ewa Kontny oraz współautorzy: Agnieszka Zielińska, Krystyna Księżopolska-Orłowska, Piotr Głuszko za oryginalną pracę pod tytułem “Secretory activity of subcutaneous abdominal adipose tissue in male patients with rheumatoid arthritis and osteoarthritis – association with clinical and laboratory data”.

 

Nagrodę Brązowe Pióro Reumatologii w roku 2016 otrzymała Anna Masiak oraz współautorzy: Julia Kulczycka, Zenobia Czuszyńska i Zbigniew Zdrojewski za oryginalną pracę pod tytułem “Clinical characteristics of patients with anti-TIF1-γ antibodies”.

 

Wyróżnienia Reumatologii w roku 2016 otrzymali: Zbigniew Żuber oraz współautorzy: Dorota Turowska-Heydel, Małgorzata Sobczyk, Marta Banach-Górnicka, Katarzyna Rusnak, Anna Piszczek i Elżbieta Mężyk za pracę oryginalną pod tytułem “Methotrexate efficacy and tolerability after switching from oral to subcutaneous route of administration in juvenile idiopathic arthritis”, Małgorzata Mańczak oraz współautorzy: Lidia Rutkowska-Sak

i Filip Raciborski za pracę oryginalną pod tytułem “Health-related quality of life in children with juvenile idiopathic arthritis – child’s and parent’s point of view”, Piotr Głuszko i Małgorzata Stasiek za pracę oryginalną pod tytułem “Symptom-modifying effects of oral avocado/soybean unsaponifiables in routine treatment of knee osteoarthritis in Poland. An open, prospective observational study of patients adherent to a 6-month treatment”.

 

Nagrodę Wybitnego Recenzenta Reumatologii w roku 2016 otrzymali: Mariusz Puszczewicz, Małgorzata Wisłowska, Maria Majdan, Sławomir Jeka i Anna Kotulska.

Nagrody pieniężne dla autorów ufundowało Polskie Towarzystwo Reumatologiczne, a rzeczowe w postaci książek medycznych oraz rocznej prenumeraty – wydawnictwo Termedia, dom wydawniczy od lat współpracujący z Instytutem.

 

Drugi dzień konferencji poświęcony był klinicznym aspektom leczenia chorób reumatycznych ze szczególnym uwzględnieniem: problematyki leczenia biologicznego, roli badań genetycznych w leczeniu chorób reumatycznych, aktualnych kryteriów postępowania w RZS, skuteczności leczenia łuszczycy, powikłań sercowo-naczyniowych, nieswoistego zapalenia choroby jelit oraz zapalenia błony naczyniowej oka. Prelegentami byli zarówno reumatolodzy – prof.  Brygida Kwiatkowska, prof. Piotr Głuszko, prof.  Maria Majdan, prof. Eugeniusz Kucharz, dr Maria Maślińska, dr Joanna Kur-Zalewska, jak i naukowcy związani z reumatologią – dr Agnieszka Paradowska-Gorycka.

 

Z inicjatywy Dyrektora Instytutu jedną z sesji poświęcono interdyscyplinarnym problemom w reumatologii. Do wygłoszenia wykładów zaproszono wybitnych specjalistów  z dziedziny: geriatrii, dermatologii, chirurgii, okulistyki –  prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska, prof. Witold Owczarek, dr Irena Walecka, prof. Jacek Szaflik oraz dr Emil Jędrzejewski, którzy wygłosili interesujące wystąpienia dotyczące wielu powszechnie występujących schorzeń, które mają związek z chorobami reumatycznymi. Szerokie spojrzenie na problemy reumatologiczne przez pryzmat perspektywy innych specjalistów spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji.

 

Tegoroczna Konferencja stanowiła znakomite forum dyskusji i wymiany poglądów na temat najważniejszych problemów współczesnej reumatologii. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konferencji, która odbędzie się w 2018 roku.

 

KOMITET NAUKOWY

 

Przewodniczący:

prof. nadzw. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska

 

Członkowie:

prof. nadzw. dr hab. n. med. Leszek Markuszewski

prof. dr hab. n. med. Iwona Sudoł-Szopińska

prof. nadzw. dr hab. n. med. Marzena Olesińska

prof. dr hab. n. med. Anna Filipowicz-Sosnowska

prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko

dr n. med. Piotr Gietka

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

 

Zakład Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki

Kierownik: dr n. med. Przemysław Rzodkiewicz

Sylwia Ostrowska

Magdalena Jabłońska

Monika Dąbrowska

Jolanta Grygielska

Łukasz Kapica

Paweł Zegarow

Karolina Częścik

Karolina Obiała

Emilia Gawińska

 

Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów

dr n. med. Maria Maślińśka

 

Sprawozdanie z konferencji w pliku PDF – (pobierz)

 

IMG_4102

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

IMG_0482