Dostawa systemu informatycznego wraz z wagą do obsługi pracowni leku cytostatycznego

Opublikowano 3 listopada 2017, 05:17

Zapytanie ofertowe na wykonanie dostawy o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro
„Dostawa systemu informatycznego wraz z wagą do obsługi pracowni leku cytostatycznego”

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na adres: dzial.zamowien@spartanska.pl
Termin składania ofert: do dnia 09.11.2017r. godz.13:00 10.11.2017r. godz 13:00


Pliki do pobrania:

Plik Data publikacji
 Ogłoszenie 03.11.2017
 Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis zamówienia 03.11.2017
 Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 03.11.2017
 Załącznik nr 3 – Formularze asortymentowo-cenowe 03.11.2017
 Modyfikacja ogłoszenia 08.11.2017
 Odpowiedzi w sprawie zapytań 09.11.2017
 Informacja z otwarcia ofert 24.11.2017
 Wybór oferty najkorzystniejszej 24.11.2017