Z myślą o dobrostanie polskiego społeczeństwa

Opublikowano 13 września 2017, 02:33

Z myślą o dobrostanie polskiego społeczeństwa

W dniach 7-9 września 2017 r. w Ustrzykach Dolnych odbył się VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Nad Otyłością. Tematem przewodnim spotkań była Obesitologia w teorii i praktyce. Dyskutowano na tematy dotyczące otyłości i związanych z nią powikłań. W ostatnim dniu Zjazdu dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie profesor Leszek Markuszewski, jako członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego, wystąpił z wykładem W poszukiwaniu optymalnego wysiłku fizycznego. Prelekcja spotkała się z dużym zainteresowaniem zebranych.

 
ustrzyki_dolne_zjazd

Fot. Walka z nadwagą, photo credit: Foter.com