Nic o nas bez nas NIGRiR uczestniczył w Narodowym Kongresie Nauki

Opublikowano 22 września 2017, 10:20

Nic o nas bez nas

NIGRiR uczestniczył w Narodowym Kongresie Nauki

Podczas Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie minister nauki i szkolnictwa wyższego, Jarosław Gowin przedstawił 19 września projekt nowej ustawy reformującej naukę. Jest ona nazywana konstytucją nauki lub Ustawę 2.0. Ideą tego projektu jest uczynienie z Polski ważnego gracza wśród krajów przodujących w światowej nauce. Ambitne cele wymagają odważnych działań – powiedział  wicepremier proponując po półtorarocznych konsultacjach gruntowne zmiany w systemie finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego oraz ich zmodyfikowane sposoby ewaluacji. Ważną rolę odgrywać mają oprócz algorytmów parametrycznych również systemy recenzenckie. Reorganizacja ma dotknąć również stopni i tytułów naukowych. Nie zdecydowano się na najradykalniejszy krok, co sprawia iż w efekcie pozostanie stopień doktora habilitowanego, jednak będzie bardziej zróżnicowany tryb jego przyznawania. Środowisko naukowe życzliwie przyjęły większość propozycji Gowina, obdarzając go kredytem zaufania.

Tylko dwie polskie uczelnie są w pierwszej pięćsetce listy szanghajskiej. Fakt ten nie polepsza atmosfery wokół naszej nauki. Od humanistyki po dziedziny medyczne istnieje w polskiej nauce przeświadczenie, że zmiany są konieczne. Pojęte przez ministra Gowina dążenie do naukowej doskonałości padło więc na podatny grunt. Obecni na kongresie naukowcy zgodnie zadeklarowali, że ściganie się z najlepszymi przy niezmienionej wysokości nakładów na naukę jest bardzo trudne. Nie zmieni tego postulowane przez ministra Gowina odbiurokratyzowanie i optymalizacja gospodarowania strumieniami funduszów.

W Ustawie 2.0 zdecydowanie więcej miejsca poświęcono uczelniom.  Badacze reprezentujący instytuty naukowe postulowali dookreślenie roli ich jednostek w nowo tworzonym systemie nauki. Reprezentująca Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie dyrektor ds. naukowych, profesor Iwona Sudoł-Szopińska spytała Ministra o szanse na rozwój. Wicepremier Jarosław Gowin zachęcał do intensyfikacji prac badawczych. Zaaprobował informację, że NIGRiR będzie uczestniczył, wespół z ministerstwem zdrowia oraz Uniwersytetem Kardynała Wyszyńskiego, w programach NCN i NCBR. Zachęcał też do sięgnięcia po środki unijne. „Przed nami wszystkimi jawi się epokowa szansa na sukces” przekonywał.