Dyrektor NIGRiR na Forum Ekonomicznym w Krynicy

Opublikowano 13 września 2017, 02:30

Dyrektor NIGRiR na Forum Ekonomicznym w Krynicy

Dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie profesor Leszek Markuszewski wziął udział w VIII Forum Ochrony Zdrowia organizowanym podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju. W dniach 5-7 września 2017 r. w ramach corocznego międzynarodowego spotkania przedstawicieli kręgów gospodarczych i politycznych regionu Europy Środkowo-Wschodniej odbywały się spotkania dotyczące między innymi nowej sieci szpitali i finansowania systemu ochrony zdrowia, rozwoju przemysłu farmaceutycznego oraz e-zdrowia w systemie opieki nad pacjentem. Wśród zaproszonych gości oprócz profesora Markuszewskiego byli dyrektorzy szpitali, rektorzy wyższych uczelni medycznych, przedstawiciele instytucji medycznych, konsultanci krajowi czy reprezentanci koncernów farmaceutycznych. Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego Zygmunt Berdychowski podkreślał, że „Postęp technologii medycznych, pojawianie się innowacyjnych leków – z jednej strony otwierają nowe możliwości leczenia, a z drugiej generują coraz większe koszty. Stąd tak ważne jest stałe poszukiwanie nowych sposobów poprawy efektywności wykorzystania środków i lepszego zarządzania istniejącymi zasobami służby zdrowia”. Specjalny panel poświęcony był Forum Ministrów Zdrowia Regionów, na którym ministrowie z europejskich krajów mogli się wymienić doświadczeniami. Honorowym gościem Forum Ochrony Zdrowia był także Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł, który szczególnie podkreślał odpowiedzialność i misję w zawodzie lekarza.

forum_ekonomiczne_krynica

Fot. Forum ekonomiczne w Krynicy, photo credit: DrabikPany via Foter.com / CC BY