Stawiamy na nowoczesność w nauce, badaniach i kształceniu

Opublikowano 11 lipca 2017, 04:05

Stawiamy na nowoczesność w nauce, badaniach i kształceniu

 

Mamy zaszczyt i przyjemność poinformować, że 11 lipca 2017 r. Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Ksiądz Profesor dr hab. Stanisław Dziekoński oraz Dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, Profesor nadzw. dr hab. med. Leszek Markuszewski, podpisali list intencyjny dotyczący współpracy obu instytucji w zakresie udostępnienia bazy dydaktycznej, badawczej i infrastruktury klinicznej Instytutu na potrzeby kształcenia studentów nowotworzonego wydziału lekarskiego Uniwersytetu.

Współpraca Uniwersytetu i Instytutu pozwoli na przygotowanie i wdrożenie nowoczesnego programu kształcenia studentów medycyny, odpowiadającego na wyzwania współczesnego świata i dającego możliwość kształtowania etycznej postawy lekarskiej.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) jest wyższą uczelnią publiczną, której początki sięgają 1954 roku, kiedy to nosiła nazwę Akademii Teologii Katolickiej (ATK). Od 1999 roku działa jako Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Aktualnie uczelnia kształci ponad 15 000 studentów i doktorantów na 37 kierunkach studiów, posiada 13 uprawnień do nadawania stopnia doktora oraz 9 uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego.

Nowoczesne zaplecze badawcze i edukacyjne oraz współpraca międzynarodowa UKSW są gwarantami utworzenia nowoczesnego wydziału lekarskiego. Nawiązana dziś współpraca z Instytutem Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji umożliwi wykorzystanie bogatego zaplecza badawczego Instytutu w zakresie nauk podstawowych i klinicznych, zaplecza klinicznego oraz unikalnego doświadczenia kadry medycznej i naukowej Instytutu do zapewnienia najwyższej jakości kształcenia przyszłych lekarzy.

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im prof. dr hab. med. Eleonory Reicher (NIGRiR), utworzony w 1948 r. dzięki inicjatywie prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, jest dziś najnowocześniejszą placówką badawczą w dziedzinach geriatrii, reumatologii i rehabilitacji. Kształtowana przez lata kadra naukowa i zaplecze badawcze Instytutu, trzy Krajowe Rady: Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji oraz unikalna Rada Naukowa Instytutu są gwarantem wypracowania dobrych praktyk postępowania w poszczególnych dziedzinach medycyny i stanowią potencjał do tworzenia nie tylko krajowych, ale i europejskich standardów postępowania.

Dzięki rozpoczętej współpracy pomiędzy UKSW i NIGRiR osiągnięta zostanie synergia działania obu instytucji, której efektem będzie program kształcenia studentów medycyny na prawdziwie światowym poziomie.

 

IMG_3324IMG_3327