Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych z terenu Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie przy ul. Spartańskiej 1 – znak sprawy: 18/PN/2017/AGS

Opublikowano 3 lipca 2017, 02:56

Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych z terenu Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie przy ul. Spartańskiej 1
Znak sprawy: 18/PN/2017/AGS
Termin składania ofert: 11.07.2017r godz. 11:00 
Termin otwarcia ofert: 11.07.2017r godz. 11:30


Pliki do pobrania:

Plik Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 28.07.2017r
Informacja z otwarcia ofert. 11.07.2017r
Odpowiedzi na pytania 07.07.2017r
 SIWZ 03.07.2017r
Ogłoszenie 03.07.2017r
 Załącznik nr 1 do SIWZ 03.07.2017r
 Załącznik nr 2 do SIWZ 03.07.2017r
 Załącznik nr 3 do SIWZ 03.07.2017r
 Załącznik nr 4 do SIWZ 03.07.2017r
 Załącznik nr 5 do SIWZ 03.07.2017r