„Reumatologia” – nowy numer już dostępny w sieci

Opublikowano 25 kwietnia 2018, 12:03

Nowy numer czasopisma „Reumatologia” już dostępny na stronie wydawnictwa Termedia – kliknij, aby przeczytać.

 

Nowy rok rozpoczęliśmy od zróżnicowanej tematyki – od artykułu redakcyjnego wskazującego na dylemat rozpoznania polimialgii reumatycznej bez podwyższenia parametrów zapalnych. Wśród prac oryginalnych badacze przedstawili problem poszukiwania nowych biomarkerów zapalenia stawów, kierujących rozpoznanie na reumatoidalne zapalenie stawów, oraz przedstawiono analizę stosowania metotreksatu u pacjentów z RZS w Polsce. Dane epidemiologiczne dotyczące dny moczanowej wskazywały na częstsze zachorowania i niejednokrotnie cięższy przebieg choroby u osób rasy czarnej. Autorzy artykułu z Nigerii, analizując retrospektywnie chorych na dnę, przedstawili dane epidemiologiczne dotyczące tej choroby, ze szczególnym uwzględnieniem przewlekłej choroby nerek, również w porównaniu z rasą Kaukaską. Twardzina układowa jest chorobą, w której szczególną uwagę przywiązuje się do płucnego nadciśnienia tętniczego, badacze z Ukrainy zwrócili jednak uwagę na problem systemowego nadciśnienia. Wśród prac oryginalnych należy też przedstawić badanie odnoszące się do oceny akceptacji choroby (AIS) u chorych z układowymi chorobami tkanki łącznej, ponieważ wydaje się, że ocena z użyciem takiego narzędzia jest rzadko  uwzględniana.

Wśród prac poglądowych szczególnie polecam artykuły na temat nowych kryteriów gorączki reumatycznej oraz znaczenia echokardiografii nie tylko jako elementu rozpoznania, ale przede wszystkim metody diagnostycznej pozwalającej wyodrębnić chorych zagrożonych późną reumatyczną chorobą serca (LRHD). Użyteczność badania ultrasonograficznego paznokci w łuszczycowym zapaleniu stawów przedstawili również autorzy kolejnej pracy poglądowej.

Wśród opisów przypadków zwrócono uwagę na septyczne zapalenie stawów krzyżowo-biodrowych oraz trudności w diagnostyce różnicowej zmian stawowych u dziecka z wadą genetyczną.

 

W przygotowaniu drugi numer czasopisma, a w nim:

Od redakcji

Artykuł redakcyjny

 

1. M. Krzystanek, M. Borkowski, K. Krysta: Psychiatry as a leader of contemporary telemedicine in Poland

 

 

Artykuły oryginalne

 

 

2. S. Shenavandeh, K. Jahanshahi i wsp.: Frequency of HLA-B5, B51 and B27 in patients with idiopathic uveitis and Behçet’s disease: A case-control study

3. B. Stypińska, M. Olesińska, A. Pawlik, A. Paradowska-Gorycka: Lack of significant association between selected STAT3 polymorphisms and rheumatoid arthritis in polish population

4. J. Amarowicz, E. Czerwinski i wsp.: Vertebral fracture assessment, trabecular bone score and handgrip in a group of postmenopausal women with vertebral fractures – preliminary study

5. Harpreet Singh, S. Bala, D. Jain: Spironolactone (an adjuvant therapy) in rheumatoid arthritis: a case control study

6. N. Chaosuwannakit, P. Makarawate: Value of cardiac magnetic resonance imaging in systemic sclerosis

 

Artykuły przeglądowe

 

7. J. Perzynska-Mazan, M. Maślińska, R. Gasik: Neurological manifestations of primary Sjögren’s syndrome

8. B. Nieradko-Iwanicka: What is the role of angiotensin receptor blockers in treatment of hyperuricemia coexisting with arterial hypertension – review

9. M. Ostrowska, W. Maśliński, M. Prochorec-Sobieszek i wsp.: Cartilage and bone damage in rheumatoid arthritis

10. J. Grygielska, F. Raciborski, A. Kłak, J. Owoc: Nutrition in rheumatic diseases with rheumatoid arthritis as an ex ample