Konferencja Kontrowersje i Postępy w Reumatologii w Krakowie

Opublikowano 25 kwietnia 2018, 12:52
W dniach 24-26 maja w Krakowie odbędzie się konferencja Kontrowersje i Postępy w Reumatologii.
Pomysłodawcą i głównym organizatorem konferencji jest prof. Marek Brzosko, konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii i prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, którego wspiera w tym wysiłku wydawnictwo Termedia. Jej program powstał przy współpracy: Małopolskiego, Podkarpackiego, Śląskiego i Świętokrzyskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.
Organizatorzy mają nadzieję, że konferencja będzie okazja do zapoznania się z najnowszymi doniesieniami naukowymi z dziedziny reumatologii oraz wymiany wiedzy i doświadczeń ze specjalistami z wielu pokrewnych dziedzin medycyny.
Nadzór naukowy nad wydarzeniem sprawuje Klinika Reumatologii, Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
PROGRAM KONFERENCJI
Sesja I
Choroby jelit i spondyloartropatie
Sesja II
Zagadnienia dermatologiczne w chorobach reumatycznych
Sesja III
Układ oddechowy w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej
Sesja IV
Hematologia i reumatologia
Sesja V
Powikłania w narządzie wzroku – problem reumatologa i okulisty
Sesja VI
Zapalenia naczyń w wieku podeszłym
Sesja VII
Zespół antyfosfolipidowy i układowe choroby tkanki łącznej a ciąża
Sesja VIII
Fibromialgia oraz zaburzenia neurologiczne w reumatologii

Warunkiem wzięcia udziału w Konferencji jest:
  •  rejestracja,
  • wpłata na konto wydawnictwa,
  • akceptacja regulaminu uczestnictwa.

Opłaty:

  • od 11 stycznia 2018 r. – 360 zł
  • od 21 maja 2018 roku oraz na miejscu (podczas konferencji) – 600 zł

Pakiet konferencyjny obejmuje następujące świadczenia:

  • udział w sesjach konferencji,
  • szczegółowy program,
  • materiały konferencyjne,
  • certyfikat uczestnictwa,
  • kawę.

 

 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW – TUTAJ.