Konsultantów krajowych powołuje minister zdrowia spośród specjalistów z poszczególnych dziedzin:

  • medycyny
  • farmacji
  • innych obszarów ochrony zdrowia

Zadania konsultantów krajowych:

  • inicjują krajowe badania epidemiologiczne oraz oceniają metody i wyniki tych badań;
  • prognozują potrzeby zdrowotne w swojej dziedzinie;
  • doradzają, jak realizować zadania, które wynikają z Narodowego Programu Zdrowia i innych programów zdrowotnych;
    opiniują wnioski o skierowanie pacjenta do leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami Polski;
  • opiniują i doradzają przy zadaniach realizowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Nowym konsultantem krajowym w dziedzinie reumatologii jest prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko ze szczecińskiego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1.

 

Źródło: Ministerstwo Zdrowia