Odeszła dr hab. n. farm. Elżbieta Wojtecka-Łukasik

Opublikowano 24 kwietnia 2018, 02:55

W dniu 21 kwietnia 2018 roku odeszła dr hab. n. farm. Elżbieta Wojtecka-Łukasik  (ur. 11.11.1936 r.), wieloletni pracownik naukowy Instytutu Reumatologii, a następnie Narodowego Instytutu Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. Wspaniały człowiek i naukowiec, autorka wielu prac naukowych prezentowanych w Polsce i zagranicą.

 

 

 

 

Docent Elżbieta Wojtecka-Łukasik była pracownikiem Instytutu od 1961 r. do przejścia na emeryturę w marcu 2016 r., członkiem Rady Naukowej Instytutu Reumatologii, adiunktem i następnie kierownikiem Zakładu Biochemii Instytutu.

 

 

Na uznanie zasługują wybitne osiągnięcia naukowe Pani Docent. Prowadzone przez Nią w Instytucie Reumatologii badania naukowe doprowadziły m.in. do odkrycia i opisania jednego z kluczowych procesów patologicznych związanych z reumatoidalnym zapaleniem stawów, a mianowicie kolagenazy – enzymu odpowiedzialnego za degradację kolagenu chrząstki stawowej. Badania te stały się też podstawą Jej pracy doktorskiej (1974 r.) oraz habilitacyjnej (1998 r.).

 

 

 

 

Docent Elżbieta Wojtecka-Łukasik była odznaczona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (2001 r.) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011 r.).

 

 

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się o godzinie 11.00 w dniu 25 kwietnia 2018 roku w Kościele Rzymskokatolickim pw. Wniebowzięcia NMP w Michałowicach.

 

 

dr Maria Maślińska
dr Przemysław Rzodkiewicz