Przyszłość polskiej reumatologii 36 Konferencja Ordynatorów i kierowników Poradni Reumatologicznych 13 i 14 października 2017

Opublikowano 9 października 2017, 01:57

Przyszłość polskiej reumatologii
36 Konferencja Ordynatorów i kierowników Poradni Reumatologicznych
13 i 14 października 2017

 

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie wspólnie z Warszawskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego 13 i 14 października organizuje 36 Konferencją Ordynatorów i kierowników Poradni Reumatologicznych. Konferencja odbędzie się zaraz po Światowym Dniu Reumatyzmu.

Rok 2017 jest rokiem istotnych zmian w zakresie systemu opieki zdrowotnej, a zwłaszcza dotyczy to zasad kontraktowania świadczeń – również w reumatologii. Temat ten budzi wiele kontrowersji. W ramach Konferencji organizowana jest debata, do której prof. nadzw. dr hab. med. Leszek Markuszewski – dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji zaprosił przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz dyrektorów szpitali posiadających oddziały reumatologiczne. Poruszyć chce temat sieci szpitali oraz sposobu kontraktowania świadczeń w reumatologii w latach następnych.

W trakcie konferencji zostaną omówione istotne z perspektywy reumatologii zagadnienia, szczególnie uruchamianie programu wczesnej diagnostyki zapaleń stawów, stan leczenia biologicznego w Polsce, a także program kształcenia rezydentów.

Spotkanie zapoczątkuje 13 października się Konferencja Reumatologia 2017. Skierowana jest głównie do osób zarządzających oddziałami i poradniami reumatologicznymi w całym kraju. Zapraszamy również osoby związane ze światem medycyny niespecjalizujące się w reumatologii.

Choroby reumatyczne cały czas stanowią poważny problem społeczny i zdrowotny. Popularyzacji i rozpowszechnianie wiedzy na temat chorób reumatologicznych, budowanie świadomości zagrożeń, jakie ze sobą niosą, jest zadaniem niezwykle istotnym stojącym szczególnie przed Narodowym Instytutem Reumatologii.

Organizatorzy chcą, by w wydarzeniu wzięli udział najwybitniejsi reumatolodzy z całego kraju. Pierwszy dzień Konferencji koncentrować się będzie głównie na zachodzących obecnie zmianach w systemie opieki zdrowotnej. Szczegółowo omówione zostaną kwestie sieci szpitali i jej wpływu na oddziały reumatologiczne, reumatologii wobec koordynowanej opieki zdrowotnej, a także przedyskutowany zostanie program wczesnego wykrywania RZS.  Drugi dzień konferencji poświęcony będzie standardom w Reumatologii. Omawiane też będą tematy dotyczące najnowszych odkryć i wyników badań w tej dziedzinie.

Reumatyzm to potoczne określenie ponad 300 jednostek chorobowych, które dotykają układ narządu ruchu. Wśród nich wyróżnia się choroby zapalne jak np. reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), zesztywniające zapalenie stawów (ZZSK), łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS), toczeń rumieniowaty układowy (TRU) oraz choroby niezapalne (choroba zwyrodnieniowa stawów). Wbrew potocznej opinii na schorzenie reumatyczne może zachorować każdy niezależnie od płci i wieku. Choroby te zbyt późno zdiagnozowane lub niewłaściwie leczone często prowadzą do trwałej niepełnosprawności. Mogą również powodować  uszkodzenie i zaburzenie funkcji narządów wewnętrznych. Głównymi tematami konferencji będą:

–   Leczenie biologiczne w reumatologii – leki biopodobne;

–  Mapy potrzeb zdrowotnych i dostęp do leczenia  – wnioski płynące dla reumatologów;

– Koordynowana opieka zdrowotna i jej wpływ na reumatologię?

–  Rola badań genetycznych w leczeniu celowanym u chorych na choroby reumatyczne;

– Profilaktyka i leczenie osteoporozy w praktyce reumatologa.

W czasie konferencji rozdane będą nagrody czasopisma „Reumatologia”: Złote, Srebrne i Brązowe Pióra dla Autorów  najlepszych artykułów oryginalnych opublikowanych w 2016 roku oraz dyplomy dla najaktywniejszych ubiegłorocznych recenzentów.

 

Konferencja Ordynatorów i kierowników poradni reumatologicznych odbędzie się w tym roku 13 i 14 października w siedzibie Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji przy ul. Spartańskiej 1 w Warszawie.

Więcej informacji: spartanska.pl
 

 

Sponsorzy