Prof. Tomasz Targowski: Sarkopenia może się okazać jednym z markerów ogólnoustrojowego fenotypu zapalnego POChP

Opublikowano 6 czerwca 2017, 10:07