Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do wykonania badań wraz z dzierżawą analizatorów – znak sprawy: 17/PN/2017/ALK

Opublikowano 29 czerwca 2017, 12:58

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do wykonania badań wraz z dzierżawą analizatorów
Znak sprawy: 17/PN/2017/ALK
Termin składania ofert: 07.08.2017r godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 07.08.2017r godz. 12:30


Pliki do pobrania:

Plik Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej 25.08.2017r
Informacja z otwarcia ofert 08.08.2017r
Odpowiedzi na pytania 2 21.07.2017r
Odpowiedzi na pytania 20.07.2017r
 SIWZ 29.06.2017r
Ogłoszenie 29.06.2017r
 Załącznik nr 1, 6 i 7 do SIWZ 29.06.2017r
 Załącznik nr 2 do SIWZ 29.06.2017r
 Załącznik nr 3.1 do SIWZ 29.06.2017r
 Załącznik nr 3.2 do SIWZ 29.06.2017r
 Załącznik nr 3.3 do SIWZ 29.06.2017r
 Załącznik nr 3.4 do SIWZ 29.06.2017r
 Załącznik nr 4 do SIWZ 29.06.2017r
 Załącznik nr 4.1 do SIWZ 29.06.2017r
 Załącznik nr 5 do SIWZ 29.06.2017r
 Załącznik nr 8 do SIWZ 29.06.2017r
NOWY ! Załącznik nr 8 do SIWZ 04.07.2017r